dimarts, 26 de març de 2013

DOCV 6991 (26.03.2013: ES CONVOCA EL PROCEDIMENT D'ADSCRIPCIÓ´-RECOL·LOCACIÓ EN EL COS DE MESTRES


RESOLUCIÓ de 20 de març de 2013, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment d'adscripció-recol·locació en el cos de mestres.

DOCV 6991 (26.03.2013):ES REGULA L'ACCÉS ALS CENTRES DOCENTS PÚBLICS I PRIVATS CONCERTATS (ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL)


DECRET 42/2013, de 22 de març, del Consell, de modificació del Decret 33/2007, de 30 de març, pel qual es regula l'accés als centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyances de règim general
http://www.docv.gva.es/datos/2013/03/26/pdf/2013_2967.pdf

dijous, 21 de març de 2013

DOCV 6988 (21.03.2013): CRITERIS DELS LLOCS DE TREBALL I PLANTILLES TIPUS DE LES ESCOLES INFANTILS (2n. CICLE), EDUC. PRIMÀRIA I EDUC. ESPECIAL


ORDE 12/2013, de 14 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es fixen els criteris per a la determinació de les relacions de llocs de treball i es publiquen les plantilles tipus de les escoles infantils (segon cicle), col·legis públics d'Educació Primària, col·legis públics d'Educació Infantil i Primària i centres d'educació especial de titularitat de la Generalitat

dimecres, 20 de març de 2013

DOCV 6987 (20.03.2013): INSTRUCCIONS DE LA MATRÍCULA TELEMÀTICA EN LA PROVA PER A OBTINDRE EL TÍTOL DE GRADUAT EN ESO, PER A MAJORS DE 18 ANYS


RESOLUCIÓ de 12 de març de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten les instruccions que regulen la matrícula telemàtica en la prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, a la Comunitat Valenciana 

dimecres, 6 de març de 2013

DOCV 6979 (06.03.2013): PROVES, CALENDARI, I PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ PER A CURSAR LES ENSENYANCES ESPORTIVES DE GRAU MITJÀ DE FUTBOL SALACORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de febrer de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per a cursar les ensenyances esportives de cicle inicial de grau mitjà de Futbol Sala en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2012-2013.DOCV 6979 (06.03.2013): CALENDARI I PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ AL CURS INTENSIU DE GRAU SUPERIOR EN L'ESPECIALITAT DE FUTBOL


RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per al curs intensiu d'ensenyances esportives de grau superior en l'especialitat de Futbol en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2012-2013

dimarts, 5 de març de 2013

DOCV 6978 (05.03.2013): LLISTAT DEFINITIU DE COORDINADORS I TUTORS DEL MÁSTER DE PROFESSORAT D'ESO, BAT, FP i ENSENYAMENTS D'IDIOMES (CURS 2011-2012)


RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es fa pública la llista definitiva dels coordinadors i tutors de pràctiques del màster que habilita per a l'exercici de les professions de professor d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i ensenyaments d'idiomes del curs 2011-2012 sol·licitants dels beneficis establits en l'article 11 de l'Orde de 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria i el procediment per a la selecció de centres de pràctiques i s'establixen orientacions per al desenrotllament del Pràcticum dels títols oficials de màster que habiliten per a exercir les professions de professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes.