dimarts, 29 de desembre de 2015

DOCV 7687 (29.12.2015): S'AUTORITZA DETERMINATS CENTRES PER A IMPARTIR ELS CURSOS PREPARATORIS DE LES PROVES D'ACCÉS (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, complementària a la Resolució de 30 d'octubre de 2015, per la qual s'autoritza determinats centres per a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés en el curs 2015-2016. 
http://www.docv.gva.es/datos/2015/12/29/pdf/2015_10331.pdf

dimecres, 16 de desembre de 2015

DOCV 7679 (16.12.2015): ES RESOL PARCIALMENT LES AJUDES DESTINADES A AJUNTAMENTS I ENTITATS LOCALS MENORS PER TAL DE FER EFECTIU EL PROGRAMA DE GRATUïTAT DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (ENSENYAMENTS OBLIGATORIS I FPB – PÚBLICA I PRIVADA CONCERTADA). CURS 2015-2016


RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria i es concedeixen ajudes destinades a ajuntaments i entitats locals menors per a fer efectiu el programa de gratuïtat de llibres de text i material curricular dirigit a l'alumnat que curse ensenyaments obligatoris i de formació professional bàsica en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, per al curs 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/12/16/pdf/2015_10076.pdf

dimarts, 15 de desembre de 2015

DOCV 7677 (14.12.2015): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DELS PROJECTES D'INNOVACIÓ PER A LA LLUITA CONTRA EL FRACÀS ESCOLAR A TRAVÉS D'ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA MÚSICA ALS CENTRES (EI. EP, SECUNDÀRIA I CONSERVATORIS). CURS 2015-2016

RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2015, del director general de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria del programa per al desenvolupament de projectes d'innovació per a la lluita contra el fracàs escolar a través d'activitats de promoció de la música en els centres d'Educació Infantil i Primària, instituts d'Educació Secundària i els conservatoris elementals i professionals de Música i Dansa de titularitat de la Generalitat, per al curs acadèmic 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/12/14/pdf/2015_9872.pdf

DOCV 7677 (14.12.2015): S'AUTORITZEN PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFIVACIÓ BÀSICA NO FINANÇATS AMB FONS PÚBLICS


RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2015, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritzen programes formatius de qualificació bàsica no finançats amb fons públics
http://www.docv.gva.es/datos/2015/12/14/pdf/2015_9845.pdf