dijous, 28 de febrer de 2013

DOCV 6975 (28.02.2013): MODIFICACIONS DELS PLANS D’ACTIVITATS PROPOSATS PER LES ENTITATS COL•LABORADORES EN LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT (CURS 2012 – 2013)


RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores en la formació del professorat, per al curs 2012-2013.

DOCV 6975 (28.02.2013): CORRECCIÓ D'ERRADES - ORDENACIÓ ACADÈMICA I ORGANTIZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT ALS CENTRES QUE IMPARTISQUEN ESO i BATXILLERAT (CURS 2012 - 2013)


CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 d'agost de 2012, de la Subsecretaria i de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa i de Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2012-2013.

DOCV 6975 (28.02.2013): CORRECCIÓ D’ERRADES – ES CONCEDIXEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS AL RENDIMENT ACADÈMIC EN ESO (CURS 2011 – 2012)


CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 de novembre de 2012, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària Obligatòria corresponents al curs 2011-2012.

divendres, 22 de febrer de 2013

DOCV 6971 (22.02.2013): CONCURS DE MÉRITS PER A LA SELECCIÓ I NOMENAMENT DE DIRECTORS DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS


RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2013, del director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat.

DOCV 6971 (22.02.2013): CONCURS DIRECTORS DELS CENTRES DE L'ISEAC


RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2013, del director general d'Universitat, Estudis Superiors i Ciència, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors i directores dels centres de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/02/22/pdf/2013_1755.pdf

dimecres, 20 de febrer de 2013

DOCV 6969 (20.02.2013): LLOCS DE TREBALL DOCENT QUE IMPARTISQUEN EN LLENGUA ESTRANGERA ÀREES, MATÈRIES O MÒDULS NO LINGÜÍSTICS EN CENTRES PÚBLICS

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'establixen criteris de classificació i provisió per mitjà de comissions de servici, adjudicació provisional i/o en règim d'interinitat de llocs de treball docent que impartisquen en una llengua estrangera àrees, matèries o mòduls no lingüístics, en els centres docents públics de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/02/20/pdf/2013_1571.pdf

DOCV 6969 (20.02.2013): LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS EN EL PROCÉS DE RENOVACIÓ DE DIRECTORS (RESOLUCIÓ DE 13/12/2012)

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2013, del director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es declara aprovada la llista definitiva de personal aspirant admés i exclòs per a participar en el procés de renovació de directors, convocat per Resolució de 13 de desembre de 2012 , per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat

dimecres, 13 de febrer de 2013

DOCV 6964 (13.02.2013): CORRECCIÓ D'ERRADES - ES CONVOQUEN LES PROVES D'ACCÉS QUE CONDUÏXEN A LES TITULACIÓNS DE TÈCNIC ESPORTIU I TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR, I A LES FORMACIÓN ESPORTIVES DE NIVELL I i NIVELL III

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de gener de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés a les ensenyances de règim especial que conduïxen a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior, i a les formacions esportives de nivell I i de nivell III.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/02/13/pdf/2013_1526.pdf

DOCV 6964 (13.02.2013): ES CONVOCA PER A LA PROVISIÓ PER LLIURE DESIGNACIÓ LLOCS DE DIRECTORS, DE CENTRES INTEGRATS PÚBLICS DE FORMACIÓ PROFESIONAL

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2013, del director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de directors de centres integrats públics de Formació Professional dependents de l'Administració educativa.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/02/13/pdf/2013_1274.pdf

dijous, 7 de febrer de 2013

DOCV 6960 (07.02.2013): CONCESSIÓ D'AJUDES ASSISTENCIALS DE MENJADOR ESCOLAR (CURS 2012-2013)

RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2012, de la Direcció Territorial d'Educació, Formació i Treball d'Alacant, de concessió d'ajudes assistencials de menjador escolar corresponent al termini extraordinari, curs escolar 2012-2013
http://www.docv.gva.es/datos/2013/02/07/pdf/2013_1268.pdf

RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2012, de la Direcció Territorial d'Educació, Formació i Treball de Castelló, de concessió d'ajudes assistencials de menjador escolar corresponent al termini extraordinari, curs escolar 2012-2013
http://www.docv.gva.es/datos/2013/02/07/pdf/2013_1270.pdf

RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2012, de la Direcció Territorial d'Educació, Formació i Treball de València, de concessió d'ajudes assistencials de menjador escolar corresponent al termini extraordinari, curs escolar 2012-2013

dimarts, 5 de febrer de 2013

DOCV 6958 (05.02.2013): ES CONVOQUEN LES PROVES D'ACCÉS QUE CONDUÏXEN A LES TITULACIONS DE TÈCNIC ESPORTIU I TÈCNICS ESPORTIU SUPERIOR, I A LES FORMACIONS ESPORTIVES DE NIVELL I I DE NIVELL III


RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés a les ensenyances de règim especial que conduïxen a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior, i a les formacions esportives de nivell I i de nivell III