dimecres, 14 de febrer de 2018

DOCV 8234 (14.02.2018): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCÉS SELECTIUS D'ACCÉS AL COS DE CATEDRÀTICS DEMÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu d'accés al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques, convocat per l'Ordre 55/2015, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, respecte de les persones aspirants pendents. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/14/pdf/2018_905.pdf

dimarts, 13 de febrer de 2018

DOGV 8233 (13.02.2018): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCEDIMENT D'ACCÉS AL COS D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ (ORDRE 12/2016, DE 3 DE MAIG)

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2018, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se aprueba el expediente del procedimiento de acceso al cuerpo de inspectores de Educación, convocado por Orden 12/2016, de 3 de mayo, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convoca procedimiento selectivo de acceso al cuerpo de inspectores de Educación.

DOGV 8302 (24.05.2018)
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 30 de enero de 2018, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se aprueba el expediente del procedimiento de acceso al cuerpo de inspectoras e inspectores de educación, convocado por Orden 12/2016, de 3 de mayo, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convoca procedimiento selectivo de acceso a dicho cuerpo.

dilluns, 5 de febrer de 2018

DOCV 8227 (05.02.2018): ES RESOLEN ELS EXPEDIENTS DE CONCERTS EDUCATIUS D'EI., EP., ESO, EE., BAT., FPB., I FP (GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR)

RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es complementen els annexos de la Resolució de 19 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es resolen els expedients de concerts educatius a la Comunitat Valenciana, d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Educació Especial, Batxillerat, Formació Professional Bàsica i Formació Professional de grau mitjà i de grau superior. 

dijous, 1 de febrer de 2018

DOGV 8225 (01.02.2018): ES CONVOCA LA REALITZACIÓ D'ESTADES DE FORMACIÓ PER AL PROFESSORAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, ENSENYAMENTS ARTÍSTICS PROFESSIONALS I ENSENYAMENTS ESPORTIUS, EN EMPRESES, ORGANITZACIONS O INSTITUCIONS UBICADES EN L'ÀMBITAT TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA O EN LA RESTAT DEL TERRITORI ESPANYOL, DURANT L'ANY 2018

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d'estades de formació per al professorat amb atribució docent en Formació Professional i d'ensenyaments artístics professionals i esportius en empreses, organitzacions o institucions ubicades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana o en la resta del territori espanyol, durant l'any 2018
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/01/pdf/2018_645.pdf