dimecres, 31 de maig de 2017

DOCV 8052 (31.05.2017): ES CONVOQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2016-2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/31/pdf/2017_4743.pdf

DOCV 8052 (31.05.2017): S'ADJUDIQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els premis extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2015-2016.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/31/pdf/2017_4703.pdf

dimarts, 30 de maig de 2017

DOCV 8051 (30.05.2017): LLISTES DEFINITIVES D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS PER A PARTICIPAR EN ELS PROCEDIMENTS SELECTIUS D'INGRÉS I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS DE PROFESSORS I PROFESSORES TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL. ES CONVOCA LA PRIMERA PROVA DE LA FASE D'OPOSICIÓ.

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos docent de professors i professores tècnics de Formació Professional i es convoca a la primera prova de la fase d'oposició
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/30/pdf/2017_4733.pdf


DOCV 8059 (09.06.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos docent de professors i professores tècnics de Formació Professional i es convoca a la primera prova de la fase d'oposició. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/09/pdf/2017_5123.pdf

DOCV 8051 (30.05.2017): LLISTES DEFINITIVES D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS PER A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT SELECTIU DE PROFESSORS I PROFESSORES D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, I ES CONVOCA A LA PRIMERA PROVA DE LA FASE D'OPOSICIÓ.

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d'ingrés en el cos docent de professors i professores d'Arts Plàstiques i Disseny i es convoca a la primera prova de la fase d'oposició.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/30/pdf/2017_4732.pdf


DOCV 8059 (09.06.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d'ingrés en el cos docent de professors i professores d'Arts Plàstiques i Disseny i es convoca a la primera prova de la fase d'oposició.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/09/pdf/2017_5124.pdf

divendres, 26 de maig de 2017

DOCV 8049 (26.05.2017): S'ESTABLEIX EL PROCEDIMENT PER A ASSIGNAR UNA DOTACIÓ ECONÒMICA ALS CENTRES DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT, PER A REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/26/pdf/2017_4566.pdf

DOCV 8049 (26.05.2017): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/26/pdf/2017_4571.pdf

dijous, 25 de maig de 2017

DOCV 8048 (25.05.2017): ES CONVOQUEN ELS ASPIRANTS NO EXEMPTS A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES DE VALENCIÀ I ES NOMENEN ELS TRIBUNALS, EN EL MARC DELS PROCEDIMENTS SELECTIUS A COSSOS DOCENTS


RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoquen els aspirants no exempts a la realització de les proves de valencià i es nomenen els tribunals, en el marc dels procediments selectius a cossos docents

dimecres, 24 de maig de 2017

DOCV 8047 (24.05.2017): S'ESTABLEIXEN LES CONDICIONS PER A SER USUARI DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'estableixen les condicions per a ser usuari del servei de transport escolar col·lectiu per al curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/24/pdf/2017_4366.pdf


DOCV 8066 (20.06.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'estableixen les condicions per a ser usuari del servei de transport escolar col·lectiu per al curs escolar 2017-2018. 

DOCV 8047 (24.05.2017): ES CONVOCA LA CONCESSIÓ D'AJUDES DE MENJADORS ESCOLAR (CENTRES PÚBLICS I PRIVATS CONCERTATS). CURS 2017-2018

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2017, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2017-2018. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/24/pdf/2017_4445.pdf


DOCV 8066 (20.06.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 22 de maig de 2017, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2017-2018. 

DOCV 8047 (24.05.2017): ES CONVOQUEN AJUDES INDIVIDUALS PER AL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2017, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2017-2018. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/24/pdf/2017_4443.pdf


DOCV 8066 (20.06.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 22 de maig de 2017, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs escolar 2017-2018. 


DOCV 8047 (24.05.2017): RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA DE COORDINACIÓ HORÀRIA DIRIGIT A L'ALUMNAT QUE CURSA SIMULTÀNIAMENT ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA I/O DANSA A L'EDUC. SECUNDÀRIA (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el Programa de coordinació horària, dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària per al curs 2017-2018

dilluns, 22 de maig de 2017

DOCV 8045 (22.05.2017): ES CONVOQUEN AJUDES PER A FINANÇAR EL FOMENT D'ACTIVITATS DE LA PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIÓ I FORMACIÓ D'ALUMANT DE FPA, REALITZADES PER A LES ASSOCIACIONS D'ALUMNES DE FPA

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació d'alumnat de formació de persones adultes (FPA), realitzades per les associacions d'alumnes d'FPA de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics

DOCV 8045 (22.05.2017): ES CONVOQUEN LES SUBVENCIONS PER A LES CORPORACIONS LOCALS I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE MANTENEN CONSERVATORIS O CENTRES PRIVATS AUTORITZATS D'ENSENYANCES ELEMENTALS O PROFESSIONALS DE MÚSICA O DE DANSA (2017)

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d'ensenyances elementals o professionals de música o de dansa de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/22/pdf/2017_4288.pdf

DOCV 8043 (19.05.2017): ES DETERMINEN EL COL·LEGIS D'EI. i EP. DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT, QUE APLICARAN EL PROJECTE EXPERIMENTAL D'INVORPORACIÓ DEL NIVELL EDICATIU DE 2 A 3 ANYS (ORDRE 7/2015 DE 17 DE SETEMBRE). CURS 2017-2018.

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es determinen els col·legis d'Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat que aplicaran en el curs 2017-2018 el projecte experimental d'incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys regulat per l'Ordre 7/2015, de 17 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/19/pdf/2017_4245.pdf


DOCV 8067 (21.06.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 16 de maig de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es determinen els col·legis d'Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat que aplicaran en el curs 2017-2018 el projecte experimental d'incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys regulat per l'Ordre 7/2015, de 17 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

DOCV 8043 (19.05.2017): S'AMPLIA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE LES AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A L'ESCOLARITZACIÓN EN ESCOLES I CENTRES D'EDUC. INFANTIL DE 1ER. CICLE (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2017-2018.

DOCV 8043 (19.05.2017): ES FIXA EL NOMBRE MÀXIM D'ALUMNES PER UNITAT EN EL NIVELL D'EDUCACIÓ INFANTIL (3 ANSY), EN DETERMINADES LOCALITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CURS 2017-2018)

ORDRE 18/2017, de 17 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es fixa el nombre màxim d'alumnes per unitat en el nivell d'educació infantil (3 anys) en determinades localitats de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/19/pdf/2017_4273.pdf

diumenge, 21 de maig de 2017

DOCV 8044 (20.05.2017): ES RESOLEN ELS EXPEDIENTS DE CONCERTS EDUCATIUS D'EI, EP., ESO, EP, BAT, FPB i FP.

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es resolen els expedients de concerts educatius a la Comunitat Valenciana, d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Educació Especial, Batxillerat, Formació Professional Bàsica i Formació Professional de grau mitjà i de grau superior. 


DOCV 8122 (07.09.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es resolen els expedients de concerts educatius a la Comunitat Valenciana, d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Educació Especial, Batxillerat, Formació Professional Bàsica i Formació Professional de grau mitjà i de grau superior

DOCV 8044 (20.05.2017): ES PUBLICA EL CATÀLEG D'UNITATS, LA DENOMINACIÓ I ALTRES ASPECTES DE DETERMINATS CENTRES DOCENTS PÚBLICS D'EI., EP., EE DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es publica el catàleg d'unitats, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat.

dijous, 18 de maig de 2017

DOCV 8042 (18.05.2017): S'ESTABLEIX EL CALENDARI PER A LA INSCRIPCIÓ I REALITZACIÓ DE LES PROVES D'ING´RES I ACCÉS ALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS I PROFESSIONALS DE MÚSICA I DE DANSA (CURS 2017-2018)


RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el calendari per a la inscripció i realització de les proves d'ingrés i accés d'ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018. 

dimarts, 16 de maig de 2017

DOCV 8040 (16.05.2017): CONVOCATÒRIA PER AL RECONEIXEMENT D'ENTITATS COL·LABORADORES EN LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT I DE LES ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT QUE PROPOSEN PER AL CURS 2017-2018

RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, de convocatòria per al reconeixement d'entitats col·laboradores en la formació del professorat i de les activitats de formació permanent que proposen per al curs escolar 2017-2018. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/16/pdf/2017_3700.pdf

DOCV 8040 (16.05.2017): ES PUBLICA EL PROTOCOL GENERAL ENTRE LA UPV i L'ISEACV, PER A IMPULSAR I COORDINAR LA POSADA EN MARXA D'ACTIVITATS DOCENTS I INVESTIGADORES D'INTERÉS COMÚ SOBRE LA MÚSICA, LA DANSA, L'ART DRAMÀTIC, LA CERÀMICA I EL DISSENY


RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2017, del director general de Relacions amb les Corts, per la qual es publica el protocol general entre la Universitat Politècnica de València i l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV), per a impulsar i coordinar la posada en marxa d'activitats docents i investigadores d'interés comú sobre la música, la dansa, l'art dramàtic, la ceràmica i el disseny. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/16/pdf/2017_3918.pdfdilluns, 15 de maig de 2017

DOCV 8039 (15.05.2017): PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL EN RÈGIM D'INTERINITAT EN ELS ESNENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS D'ART DRAMÀTIC, DANSA I MÚSICA

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, sobre provisió de llocs de treball en règim d'interinitat en els ensenyaments artístics superiors d'Art Dramàtic, Dansa i Música.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/15/pdf/2017_4138.pdf

dijous, 11 de maig de 2017

DOCV 8037 (11.05.2017): ES DECLAREN APROVADES LES LLISTES PROVISIONALS DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES PER A PARTICIPAR EN ELS PROCEDIMENTS SELECTIUS PER A INGRÉS I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FP

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos docent de professors tècnics de Formació Professional.

DOCV 8037 (11.05.2017): ES DECLAREN APROVADES LES LLISTES PROVISIONALS DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES PER A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT SELECTIU D'INGRÉS EN EL COS DOCENT DE PROFESSORS I PROFESSORES D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d'ingrés en el cos docent de professors i professores d'Arts Plàstiques i Disseny.

DOCV 8037 (11.05.2017): ES CONVOCA COMISSIÓ DE SERVEIS PER A CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARIA, PROFESSORS TÈCNICS DE FP, FUNCIONARITAT DE CARRERA QUE IMPARTEIS ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL, I PER A CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI EN CENTRES PÚBLICS DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2017-2018, per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial, en centres públics docents no universitaris i per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/11/pdf/2017_4024.pdf


DOCV 8038 (12.05.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2017-2018, per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial, en centres públics docents no universitaris i per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

DOCV 8037 (11.05.2017): ES CONVOCA COMISSIÓ DE SERVEIS PER AL COS DE MESTRES EN CENTRES PÚBLICS DOCENTS NO UNIVERSITARIS, I PER A MESTRES EN CENTRES PÚBLICS DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2017-2018, per al funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris, i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/11/pdf/2017_3990.pdf


DOCV 8038 (12.05.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2017-2018, per al funcionariat de carrera del cos de mestres, en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/12/pdf/2017_4100.pdf

dimecres, 10 de maig de 2017

DOCV 8036 (10.05.2017): ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE DESTINACIONS DEL COS D'INSPECTORS AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA I D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places per al cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'Educació convocat per la Resolució de 25 d'octubre de 2016.

DOCV 8036 (10.05.2017): ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE DESTINACIONS, DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'ES., DE PROFESSORS TÈCNICS DE FP., DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'EOI, DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, I DE CATEDRÀTICS, PROFESSORS I MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places per a funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per la Resolució de 25 d'octubre de 2016.

dilluns, 8 de maig de 2017

DOCV 8034 (08.05.2017): TRIBUNAL ENCARREGAT DE REALITZAR LA PROVA ESPECÍFICA PER A PERSONES SENSE REQUISITS ACADÈMICS.

RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2017, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es designa el tribunal encarregat de realitzar la prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art. 69.5 LOE) previst en les proves d'accés a les ensenyances artístiques superiors d'Art Dramàtic, Arts Plàstiques (Ceràmica), Dansa, Disseny i Música.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/08/pdf/2017_3770.pdf

divendres, 5 de maig de 2017

DOCV 8033 (05.05.2017): S'ESTABLEIXEN LES COMISSIONS AVALUADORES LES SEUS DE REALITZACIÓ DE LA PROVA DE CERTIFICACIÓ DELS NIVELLS DEL MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES DELS ENSENYAMENTS D'IDIOMES DE RÈGIM ESPECIAL (CONVOCATÒRIES 2017)

RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2017, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen les comissions avaluadores i les seus de realització de la prova de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana per a les convocatòries de 2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/05/pdf/2017_3646.pdf

DOCV 8033 (05.05.2017): ES CONVOQUEN LES SUBVENCIONS PER ALS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/05/pdf/2017_3731.pdf

DOCV 8032 (04.05.2017): CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL DE LA PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL DOCENT DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI, DE PROFESSORS TÈCNICS DE FP, DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'EOI, DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, DE CATEDRÀTICS, PROFESSORS I MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY.

RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es dóna publicitat al catàleg de llocs de treball de la plantilla orgànica de personal docent dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/04/pdf/2017_3561.pdf

dimecres, 3 de maig de 2017

DOCV 8031 (03.05.2017): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A L'ESCOLARITZACIÓ EN LES ESCOLES I CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/03/pdf/2017_3643.pdf