dilluns, 30 de juny de 2014

DOCV 7306 (30.06.2014): INSTRUCCIONS REFERENTS A LES DATES DE LES PROVES I AVALUACIONS EXTRAORDINÀRIES ALS CENTRES DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES.

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions referents a les dates de les proves i avaluacions extraordinàries als centres de formació de persones adultes de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/30/pdf/2014_6043.pdf

DOCV 7306 (30.06.2014): ES DICTEN INSTRUCCIONS REFERENTS A L'ADOPCIÓ DE LLIBRES DE TEXT I LA RESTA DE MATERIALS CURRICULARS D'EDUC. PRIMÀRIA (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions referents a l'adopció de llibres de text i la resta de materials curriculars d'Educació Primària durant el curs escolar 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/30/pdf/2014_6042.pdf

DOCV 7306 (30.06.2014): ES CONVOQUEN PLACES PER AL CURS 2014-2015 EN LES RESIDÈNCIES JUVENILS DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2014, del director general de la Joventut i de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove per la qual es convoquen places a les residències juvenils de l'IVAJ.GVA JOVE per al curs 2014/2015, per a jóvens estudiants
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/30/pdf/2014_6066.pdf

DOCV 7306 (30.06.2014): ES CONVOQUEN BEQUES PER AL CURS 2014-2015 EN LES RESIDÈNCIES JUVENILS DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2014, del director general de la Joventut i de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, per la qual es convoquen beques per al curs 2014-2015, per a jóvens residents, en les residències juvenils de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, i s'aproven les seues bases reguladores
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/30/pdf/2014_6067.pdf

DOCV 7306 (30.06.2014): ES REGULA EL COMPONENT RETRIBUTIU RELACIONAT AMB LA FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT

DECRET 99/2014, de 27 de juny, del Consell, pel qual es regula el component retributiu relacionat amb la formació permanent del professorat i la realització d'altres activitats per a la millora de la qualitat de l'ensenyança.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/30/pdf/2014_6099.pdf

dijous, 19 de juny de 2014

DOCV 7299 (19.06.2014): S'ESTABLIXEN LES CONDICIONS PER A SER USUARI DEL SERVICI DE TRANSPORT ESCOLAR (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'establixen les condicions per a ser usuari del servici de transport escolar col·lectiu per al curs 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/19/pdf/2014_5710.pdf

DOCV 7299 (19.06.2014): ES CONVOQUEN AJUDES INDIVIDUALS PER AL SERVICI DE TRANSPORT ESCOLAR (CURS 2014-2015)

ORDE 49/2014, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores i es convoquen les ajudes individuals per al servici de transport escolar per al curs 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/19/pdf/2014_5709.pdf

DOCV 7299 (19.06.2014): ES CONVOQUEN AJUDES AL MENJADOR ESCOLAR DE CENTRES PRIVATS I CONCERTATS (2014-2015)

ORDE 48/2014, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat i privats concertats per al curs escolar 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/19/pdf/2014_5706.pdf

DOCV 7299 (19.06.2014): PROCEDIMENT DE DESTINACIÓ PROVISIONAL PER A SUPRIMITS O DESPLAÇATS (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinació provisional per al curs 2014-2015 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres, catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, que tinga la condició de suprimit o desplaçat. 
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/19/pdf/2014_5317.pdf

dimecres, 18 de juny de 2014

DOCV 7298 (18.06.2014): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES PER AL SERVICIS DE TRANSPORT I MENJADOR DE L’ALUMNAT DELS CEEE (TITULARITAT PRIVADA CONCERTADA I DE CORPORACIONS LOCALS)

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 46/2014, de 16 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l'exercici econòmic 2014.
DOCV 7303 (25.06.2014)


ORDE 46/2014, de 16 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l'exercici econòmic 2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/18/pdf/2014_5639.pdf

dimarts, 17 de juny de 2014

DOCV 7297 (17.06.2014): AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES PER A L’ALUMNAT DE CENTRES D’EDUC. ESPECIAL O D’UNITATS D’EDUC. ESPECIAL

ORDE 45/2014, de 12 de juny de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d'ajudes per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris mantinguts amb fons públics

DOCV 7296 (16.06.2014): Autorització per a impartir els cursos addicionals per a l’obtenció de determinats carnets professionals, en determinats centres educatius públics.

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per al desplegament, durant el curs escolar 2013-2014, de l'Acord de 2 de juliol de 2004, entre la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, pel qual s'encarrega a esta la gestió de certes activitats relacionades amb l'obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s'atorga autorització administrativa per a impartir els cursos addicionals previstos en esta reglamentació als centres educatius públics dependents de l'última que realitzen les ensenyances de formació professional que permeten l'accés als carnets esmentats. 
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/16/pdf/2014_5489.pdf

divendres, 13 de juny de 2014

DOCV 7295 (13.06.2014): PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ EN LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'establix el procés de preinscripció i matriculació per al curs acadèmic 2014-2015 a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/13/pdf/2014_5442.pdf

DOCV 7294 (12.06.2014): PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ A LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2014, del president de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es publiquen les dates del procediment d'admissió al primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i els seus centres adscrits per al curs 2014-2015, així com altres acords de l'esmentada comissió.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/12/pdf/2014_5346.pdf

DOCV 7294 (12.06.2014): INSTRUCCIONS SOBRE L'ORDENACIÓ ACADÈMICA I L'ORGANITZACIÓ DELS CENTRES QUE IMPARTISQUEN ENSENYANCES ESPORTIVES DE RÈGIM ESPECIAL (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2014, de les direccions generals de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, i Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres de la Comunitat Valenciana que impartisquen ensenyances esportives de règim especial durant el curs 2014-2015
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/12/pdf/2014_5343.pdf

DOCV 7290 (06.06.2014): PROVES D'ACCÉS PER A CURSAR LES ENSENYANCES ESPORTIVES DE GRAU MITJÀ DE FUTBOL I DE FUTBOL SALA A XEST (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per a cursar les ensenyances esportives de grau mitjà de futbol i de futbol sala en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/06/pdf/2014_5086.pdf

DOCV 7290 (06.06.2014): ES CONVOCA EL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PER AL COS DE PROFESSORS, CATEDRÀTICS I MESTRES DE TALLER, AMB CARÀCTER PROVISIONAL (PRÀCTIQUES I INTERÍ). CURS 2014-2015

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics d'Ensenyança Secundària i de professors d'Ensenyança Secundària, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'escoles oficials d'idiomes, professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics de Música i Arts Escèniques i de professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i de professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs 2014-2015. 
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/06/pdf/2014_5048.pdf

DOCV 7290 (06.06.2014): ES CONVOCA EL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PER AL COS DE MESTRES, AMB CARÀCTER PROVISIONAL (PRÀCTIQUES I INTERÍ). CURS 2014-2015

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en el cos de mestres per al curs 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/06/pdf/2014_5041.pdf

dijous, 5 de juny de 2014

DOCV 7289 (05.06.2019): AUTORITZACIÓ DEL PROJECTE EXPERIMENTAL DE CONTRACTE-PROGRAMA SUBSCRIT ENTRE CENTRES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS I L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA. INCLOU PROGRAMES DE COMPENSACIÓ EDUCATIVA

ORDE 42/2014, de 3 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen els procediments per a l'autorització als centres sostinguts amb fons públics del projecte experimental de contracte-programa subscrit entre estos centres i l'Administració educativa, en què s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/05/pdf/2014_5079.pdf