dimarts, 25 de març de 2014

dilluns, 24 de març de 2014

DOCV 7239 (24.03.2014): ES CONVOCA CONCURS DE MÉRITS PER A LA SELECCIÓ I NOMENAMENST DE DIRECTORS DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat
http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/24/pdf/2014_2394.pdf

dimarts, 4 de març de 2014

DOCV 7226 (04.03.2014): INSTRUCCIONS QUE REGULEN LA MATRÍCULA TELEMÀTICA PER A L'OBTENCIÓ DIRECTA DEL TÍTOL DE GRADUAT EN ESO, PER A MAJORS DE 18 ANYS.

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten les instruccions que regulen la matrícula telemàtica en la prova perquè les persones majors de 18 anys d'edat puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/04/pdf/2014_1742.pdf

DOCV 7225 (03.03.2014): CALENDARI, PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ AL CURS INTENSIU DE GRAU SUPERIOR EN L'ESPECIALITAT DE FUTBOL (XEST). 2013-2014

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per al curs intensiu d'ensenyances esportives de grau superior en l'especialitat de Futbol en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/03/pdf/2014_1756.pdf

DOCV 7225 (03.03.2014): ES CONVOQUEN PROVES D'ACCÉS I ES DETERMINA EL CALENDARI I PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ DE LES ENSENYANCES ESPORTIVES DE GRAU MITJÀ DE FUTBOL SALA (XEST), 2013 - 2014

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per a cursar les ensenyances esportives de cicle inicial i cicle final de grau mitjà de Futbol Sala en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2013-2014
http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/03/pdf/2014_1753.pdf

DOCV 7224 (28.02.2014): CALENDARI I PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ DE L'ALUMNAT (EI., EP., ESO, BAT., FP). 2014-2015

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2014, del director territorial d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional de grau mitjà i grau superior, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/28/pdf/2014_1729.pdf

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2014, de la directora territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional de grau mitjà i grau superior, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2014-2015
http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/28/pdf/2014_1730.pdf

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2014, del director territorial d'Educació, Cultura i Esport de València, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional de grau mitjà i grau superior, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2014-2015
http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/28/pdf/2014_1731.pdf