dimecres, 13 de febrer de 2019

DOGV 8485 (13.02.2019): ES CONVOQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (CURS 2017-2018)


RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2019, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan, para la Comunitat Valenciana, los premios extraordinarios de Formación Profesional correspondientes al curso 2017-2018. http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/13/pdf/2019_1297.pdf

dilluns, 11 de febrer de 2019

DOGV 8483 (11.02.2019): AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER A LA RESOLUCIÓ DELS PREMIS IVAJ 2018 A TESIS DOCTORALS, TREBALLS DE FI DE MÀSTER, TREBALLS DE FI DE GRAU I PROJECTES DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE LA FAMÍLIA SE SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT.


RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2019, del director general del Institut Valencià de la Joventut, mediante la que se amplía el plazo previsto para dictar resolución en la concesión de Premios IVAJ 2018 a tesis doctorales, trabajos de fin de máster, trabajos de fin de grado y proyectos de ciclos formativos de grado superior de la familia de servicios socioculturales y a la comunidad sobre temas de juventud, convocado por Resolución de 24 de octubre de 2018. 
DOGV 8483 (11.02.2019): ES RESOLEN ELS EXPEDIENTS DE CONCERTS EDUCATIUS D'EI (2n.CICLE), EP, ESO, EE i EE DE SUPORT A LA INTEGRACIÓ, BAT, FPB i FP DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR.


RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2019, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se complementan los anexos de la Resolución de 12 de junio de 2018, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se resuelven los expedientes de conciertos educativos en la Comunitat Valenciana de Educación Infantil (2.º ciclo), Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Educación Especial Específica y Educación Especial de Apoyo a la Integración, Bachillerato, Formación Profesional Básica y Formación Profesional de grado medio y de grado superior. 

DOGV 8483 (11.02.2019): ES CONVOCA CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ I NOMENAMENT DE DIRECTORS I DIRECTORES


RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2019, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se convoca concurso de méritos para la selección y nombramiento de directores y directoras de centros docentes públicos de la Generalitat

divendres, 8 de febrer de 2019

DOGV 8482 (08.02.2019). CALENDARI, PROCÉS D'INSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ DE LA PROVA DE CERTIFICACIÓ DELS NIVELLS DEL MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA PER A L'APRENENTATGE, L'ENSENYAMENT I L'AVALUACIÓ DE LLENÜES (MCER), DELS ENSENYAMENT D'IDIOMES DE RÈGIM ESPECIAL EN LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES (2019)


RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2019, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2019. 

dijous, 7 de febrer de 2019

DOGV 8481 (07.02.2019): RENOVACIÓ DELS CONSELLERS I CONSELLERES DEL CONSELL ESCOLAR DE LA COMUNITAT VALENCIANA


RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2019, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se procede a la renovación de los consejeros y consejeras del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.