divendres, 5 de maig de 2017

DOCV 8032 (04.05.2017): CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL DE LA PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL DOCENT DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI, DE PROFESSORS TÈCNICS DE FP, DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'EOI, DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, DE CATEDRÀTICS, PROFESSORS I MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY.

RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es dóna publicitat al catàleg de llocs de treball de la plantilla orgànica de personal docent dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/04/pdf/2017_3561.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada