dijous, 25 d’octubre de 2012

DOCV 6889 (25.10.2012): ES NOMENEN ELS MEMBRES DE LA COORDINADORA DE LA PROVA DE CERTIFICACIÓ DE LES ENSENYANCES D'IDIOMES DE RÈGIM ESPECIAL (2012-2013)

RESOLUCIÓ de 16 de octubre de 2012, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa, per la qual es nomenen els membres de la comissió coordinadora per al curs acadèmic 2012-2013, prevista en l'Orde de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació de les ensenyances d'idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana.
www.docv.gva.es/datos/2012/10/25/pdf/2012_9704.pdf

dilluns, 22 d’octubre de 2012

DOCV 6886 (22.10.2012): LLISTAT PROVISIONAL DELS COORDINADORS I TUTORS DE PRÀCTIQUES DEL MÀSTER DE PROFESSOR D'ESO, BAT., FP., I ENSENYANCES D'IDIOMES

RESOLUCIÓ de 10 octubre de 2012, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa, per la qual es fa públic el llistat provisional dels coordinadors i tutors de pràctiques del màster que habilita per a l'exercici de les professions de professor d'educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i ensenyances d'idiomes del curs 2011-2012 sol·licitants dels beneficis establits en l'article 11 de l'Orde de 30 de setembre de 2009.
www.docv.gva.es/datos/2012/10/22/pdf/2012_9650.pdf

divendres, 19 d’octubre de 2012

DOCV 6885 (19.10.2012): ES MODIFICA EL CALENDARI ESCOLAR DEL CURS ACADÈMIC (2012-2013)

RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2012, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es modifica la Resolució de 15 de juny de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2012-2013.
www.docv.gva.es/datos/2012/10/19/pdf/2012_9560.pdf

dijous, 18 d’octubre de 2012

DOCV 6884 (18.10.2012): S'ADJUDIQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT

RESOLUCIÓ d'11 d'octubre de 2012, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat, convocats per l'Orde 22/2012, de 23 de maig, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació
www.docv.gva.es/datos/2012/10/18/pdf/2012_9508.pdf

dilluns, 15 d’octubre de 2012

DOCV 6880 (11.10.2012): S'AUTORITZA EL FUNCIONAMENT DE L'AULA DIDÀCTICA DE CULTURA CLÀSSICA A SAGUNT (SAGUNTINA DOMUS BAEBIA, CURS 2012-2013)

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'autoritza el funcionament d'una aula didàctica de cultura clàssica a Sagunt, Saguntina Domus Baebia, durant el curs 2012-2013.
 www.docv.gva.es/datos/2012/10/11/pdf/2012_9177.pdf

DOCV 6880 (11.10.2012): S'APROVA L'EXPEDIENT DELS PROCESSOS SELECTIUS PER A INGRÉS EN ELS COSSOS DOCENTS DELS ASPIRANTS PENDENTS DE LA FASE DE PRÀCTIQUES

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'aprova l'expedient dels processos selectius per a ingrés en els cossos docents dels aspirants pendents de dur a terme la fase de pràctiques
www.docv.gva.es/datos/2012/10/11/pdf/2012_9228.pdf

dimecres, 10 d’octubre de 2012

DOCV 6878 (08.10.2012): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR TÈCNIC SUPERIOR EN DISSENY I PRODUCCIÓ DE CALÇAT I COMPLEMENTS

ORDE 61/2012, de 25 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Disseny i Producció de Calçat i Complements
www.docv.gva.es/datos/2012/10/08/pdf/2012_9151.pdf

DOCV 6878 (08.10.2012): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR TÈCNIC SUPERIOR EN DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB

ORDE 60/2012, de 25 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Desenrotllament d'Aplicacions Web.
www.docv.gva.es/datos/2012/10/08/pdf/2012_9149.pdf

dijous, 4 d’octubre de 2012

DOCV 6874 (02.10.2012): S'APROVA L'EXPEDIENT D'INGRÉS, ACCESSOS I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS EN ELS COSSOS DE PROFESSORS DE SECUNDÀRIA I DE FORM. PROFESSIONAL

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient dels procediments selectius d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional, convocats per la Resolució de 10 de març de 2011.

DOCV 6872 (28.09.2012): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCÉS SELECTIU D'INGRÉS EN EL COS DE MESTRES I EL PROCEDIMENT PER A L'ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS (RESOLUCIÓ 10/03/2011)

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu d'ingrés en el cos de mestres i el procediment per a l'adquisició de noves especialitats, convocats per Resolució de 10 de març de 2011.
www.docv.gva.es/datos/2012/09/28/pdf/2012_8940.pdf

DOCV 6872 (28.09.2012): POSADA EN MARXA DE CURSOS MONOGRÀFICS, OFERTA COMPLEMENTÀRIA I CURSOS EXPERIMENTALS D'ANGLÉS (C1, C2), QUE S'IMPARTIRAN A LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES (2012-2013)

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2012, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa, per la qual s'autoritza la posada en marxa de cursos monogràfics i l'oferta formativa complementària de les ensenyances d'idiomes de règim especial, així com els cursos experimentals d'anglés de nivell C1 i C2, segons es definixen en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, que s'impartiran a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana per al curs acadèmic 2012-2013.
www.docv.gva.es/datos/2012/09/28/pdf/2012_8925.pdf