dijous, 11 de maig de 2017

DOCV 8037 (11.05.2017): ES CONVOCA COMISSIÓ DE SERVEIS PER A CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARIA, PROFESSORS TÈCNICS DE FP, FUNCIONARITAT DE CARRERA QUE IMPARTEIS ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL, I PER A CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI EN CENTRES PÚBLICS DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2017-2018, per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial, en centres públics docents no universitaris i per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/11/pdf/2017_4024.pdf


DOCV 8038 (12.05.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2017-2018, per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial, en centres públics docents no universitaris i per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada