dijous, 30 d’octubre de 2014

DOCV 7392 (30.10.2014): ES CONVOCA EL CONCURS DE TRASLLATS DEL COS D'INSPECTORS

RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de trasllats de funcionaris docents del cos d'inspectors al servici de l'Administració educativa i d'inspectors d'Educació, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/30/pdf/2014_9754.pdf

DOCV 7392 (30.10.2014): ES CONVOCA EL CONCURS DE TRASLLATS DE PROFESSORS, CATEDRÀTICS I MESTRES DE TALLER

RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de trasllats de funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. 
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/30/pdf/2014_9738.pdf

DOCV 7392 (30.10.2014): ES CONVOCA EL CONCURS DE TRASLLATS DEL COS DE MESTRES

RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el concurs de trasllats de funcionaris docents del cos de mestres per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. 
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/30/pdf/2014_9734.pdf

dimarts, 28 d’octubre de 2014

DOCV 7390 (28.10.2014): ES REGULEN LES ASSIGNATURES OPTATIVES, EL TREBALL DE FI DE TÍTOL I LES PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES EN ELS CENTRES DE L'ISEACV

ORDE 85/2014, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les assignatures optatives, el treball de fi de títol i les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants d'ensenyances artístiques superiors dels centres de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/28/pdf/2014_9713.pdf

dilluns, 27 d’octubre de 2014

DOCV 7389 (27.10.2014): ES CONVOCA LA RENOVACIÓ I ES DETERMINEN ELS CRITERIS D'AVALUACIÓ DEL CARRER DE DIRECTOR DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS

RESOLUCIÓ de 22 d'octubre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/27/pdf/2014_9729.pdf

DOCV 7390 (28.10.2014) 
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 22 d'octubre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat

dimarts, 21 d’octubre de 2014

DOCV 7385 (21.10.2014): ADMISSIÓ I MATRÍCULA DE LES PERSONES QUE HAGEN PARTICIPAT EN PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE LES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS.

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l'admissió i matrícula en cicles formatius de Formació Professional establits a l'empara de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, d'aquelles persones que hagen participat en algun dels procediments d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació convocats en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/21/pdf/2014_9498.pdf

DOC 7383 (17.10.2014): CENTRES AUTORITZATS PER A IMPARTIR ELS CURSO PREPARATORIS DE LES PROVES D'ACCÉS A CICLES

RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'autoritzen, per a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés, els centres que figuren en l'annex d'esta resolució.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/17/pdf/2014_9385.pdf

dimecres, 15 d’octubre de 2014

DOCV 7381 (15.10.2014): RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA PER A AUTORITZAR EL PROJECTE EXPERIMENTAL DE CONTRACTE-PROGRAMA.

RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria extraordinària per a autoritzar el projecte experimental del contracte-programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa en què s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/15/pdf/2014_9320.pdf


DOCV 7384 (20.10.2014) 
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 d'octubre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria extraordinària per a autoritzar el projecte experimental del contracte-programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa en què s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/20/pdf/2014_9432.pdf

dimarts, 14 d’octubre de 2014

DOCV 7380 (14.10.2014): CURRÍCULUM CORRESPONENT AL TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY EN GRÀFICA INTERACTIVA

DECRET 180/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Interactiva, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/14/pdf/2014_9276.pdf

DOCV 7380 (14.10.2014): CURRÍCULUM CORRESPONENT AL TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY EN ANIMACIÓ

DECRET 179/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Animació, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/14/pdf/2014_9275.pdf

DOCV 7380 (14.10.2014): CURRÍCULUM CORRESPONENT AL TÍTOL DE TÈCNIC D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY EN ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC INTERACTIU

DECRET 178/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Interactiu, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/14/pdf/2014_9274.pdf

DOCV 7380 (14.10.2014): CURRÍCULUM CORRESPONENT AL TÍTOL DE TÈCNIC D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY EN ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC IMPRÉS

DECRET 177/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Imprés, pertanyent a la família profesional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/14/pdf/2014_9273.pdf

dimecres, 8 d’octubre de 2014

DOCV 7376 (07:10:2014): CONCESSIÓ D'AJUDES A CENTRES EDUCATIUS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS, DESTINADES A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS INTEGRATS EN EL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

ORDE 82/2014, de 2 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics, destinades a la realització de projectes esportius de centre que promoguen l'activitat física i l'esport i estiguen integrats en el projecte educatiu del centre
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/07/pdf/2014_9046.pdf


CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 29 de juny de 2015, del director general de l'Esport, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes a centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics destinades a la realització de projectes esportius de centre que promoguen l'activitat física i l'esport durant el curs escolar 2014-2015 i estiguen integrats en el projecte educatiu del centre.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/15/pdf/2015_6527.pdf
DOCV 7571 (15.07.2015)

dilluns, 6 d’octubre de 2014

DOCV 7375 (06.10.2014): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA EN ESCOLES DE MÚSICA PER A AFAVORIR L'ÈXIT ESCOLAR (CURS 2014 - 2015)

ORDE 81/2014, de 2 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa en escoles de música per a afavorir l'èxit escolar a través de l'educació musical durant el curs acadèmic 2014-2015. 
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/06/pdf/2014_9045.pdf


DOCV 7378 (10.10.2014)
CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 81/2014, de 2 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa en escoles de música per a afavorir l'èxit escolar a través de l'educació musical durant el curs acadèmic 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/10/pdf/2014_9197.pdf

DOCV 7374 (03.10.2014): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCÉS SELECTIU D'INGRÉS I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS (COS DE MESTRES)

RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu d'ingrés en el cos de mestres i el procediment per a l'adquisició de noves especialitats, convocats per l'Orde 30/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/03/pdf/2014_8859.pdf

DOCV 7374 (03.10.2014): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCÉS SELECTIU D'INGRÉS, ACCESSOS I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS (SECUNDÀRIA I FP)

RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Orde 31/2013, de 26 d'abril.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/03/pdf/2014_8860.pdf 

DOCV 7370 (29.09.2014): S'AMPLIA EL TERMINI DE LA RELACIÓ NOMINAL DEL PERSONAL DOCENT DELS CENTRES SOL·LICITANTS DE L'AJUDA ECONÒMICA PER A L'ESCOLARITZACIÓ (EDUC.INFANTIL 1ER.CICLE, CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'amplia el termini de presentació de la relació nominal del personal docent als centres sol·licitants de l'ajuda econòmica per a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle per al curs 2014-2015. 
http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/29/pdf/2014_8759.pdf

DOCV 7370 (29.09.2014): BASES REGULADORES DELS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA (CURS 2014-2015)

ORDE 79/2014, de 25 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen i s'aproven les bases reguladores de les ajudes per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/29/pdf/2014_8783.pdf


DOCV 7405 (18.11.2014)
CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 79/2014, de 25 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen i s'aproven les bases reguladores de les ajudes per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/18/pdf/2014_10588.pdf