divendres, 12 de desembre de 2014

DOCV 7422 (12.12.2014): ES DECLARA APROVADA LA LLISTA DEFINITIVA D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS PER A PARTICIPAR EN EL PROCÉS DE RENOVACIÓ DE DIRECTORS.

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos per a participar en el procés de renovació de directors, convocat per Resolució de 22 d'octubre de 2014, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/12/pdf/2014_11342.pdf

DOCV 7422 (12.12.2014): S'INICIA PROCEDIMENT DE DETERMINACIÓ DE LA LLENGUA BASE EN EDUC.INF (2n CICLE) i EDUC. PRIMÀRIA, I S'INFORMA ALS REPRESENTANTS LEGALS DE L'ALUMNAT.

RESOLUCIÓ d'11 de desembre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'acorda iniciar el procediment de determinació de la llengua base en els centres públics d'Educació Infantil de 2n cicle i d'Educació Primària, i es dicten els terminis i els termes per a la realització de la campanya informativa i la consulta als representants legals de l'alumnat en estos centres.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/12/pdf/2014_11374.pdf

DOCV 7422 (12.12.2014): S'ESTABLIXEN ELS DOCUMENTS OFICIALS D'AVALUACIÓ I ES CONCRETEN ASPECTES DE L'ORDENACIÓ D'EDUC. PRIMÀRIA

ORDE 89/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen els documents oficials d'avaluació i es concreten aspectes de l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/12/pdf/2014_11310.pdf

dijous, 11 de desembre de 2014

DOCV 7421 (11.12.2014): ES DESPLEGA EL PROCEDIMENT D'AUTORITZACIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

ORDE 88/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es desplega el procediment d'autorització del projecte lingüístic de centre establit en el Decret 127/2012, de 3 d'agost, del Consell, pel qual es regula el plurilingüisme en l'ensenyança no universitària a la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/11/pdf/2014_11309.pdf