dilluns, 10 de desembre de 2012

DOCV 6919 (10.12.2012): CONCESSIÓ D'AJUDES ASSISTENCIALS DE MENJADOR ESCOLAR (2012-2013)


RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2012, de la Direcció Territorial d'Educació, Formació i Treball d'Alacant, de concessió d'ajudes assistencials de menjador escolar corresponent al termini ordinari, curs escolar 2012-2013.
http://www.docv.gva.es/datos/2012/12/10/pdf/2012_11279.pdf


RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2012, de la Direcció Territorial d'Educació, Formació i Treball de Castelló, de concessió d'ajudes assistencials de menjador escolar corresponent al termini ordinari, curs escolar 2012-2013.
http://www.docv.gva.es/datos/2012/12/10/pdf/2012_11282.pdf


RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2012, de la Direcció Territorial d'Educació, Formació i Treball de València, de concessió d'ajudes assistencials de menjador escolar corresponent al termini ordinari, curs escolar 2012-2013.
http://www.docv.gva.es/datos/2012/12/10/pdf/2012_11283.pdf

DOCV 6918 (17.12.2012): CORRECCIÓ D'ERRADES. CENTRES RECONEGUTS COM A CENTRES DE PRÀCTIQUES I TUTORS I COORDINADORS


CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de maig de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es determinen els centres docents reconeguts com a centres de pràctiques, i els tutors i coordinadors amb alumnat assignat, corresponents al curs 2011-2012.
http://www.docv.gva.es/datos/2012/12/07/pdf/2012_11236.pdf

dimarts, 4 de desembre de 2012

DOCV 6916 (04.12.2012): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE PROGRAMES DE COMPENSACIÓ EDUCATIVA I PROGRAMA PROA PER AL CURS 2012-2013 (EDUC. INFANTIL 2N CICLE, EDUC. PRIMÀRIA, EDUC. SECUNDÀRIA - PÚBLICS I PRIVATS CONCERTATS)


RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2012, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es resol la convocatòria extraordinària d'autorització de centres i programes de compensació educativa a centres públics i privats concertats que impartixen ensenyances d'educació infantil (2n cicle), educació primària i educació secundària obligatòria, així com el programa PROA, per al curs 2012-2013

divendres, 9 de novembre de 2012

DOCV 6899 (09.11.2012): CONCURS DE SELECCIÓ DE CENTRES PÚBLICS EDUCATIUS PER A LA GESTIÓ AUTÒNOMA DE PROGRAMES ANUALS DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT DE LA CV.

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca un concurs de selecció de centres públics educatius de titularitat de la Generalitat per a la gestió autònoma de programes anuals de formació permanent del professorat de la Comunitat Valenciana.
www.docv.gva.es/datos/2012/11/09/pdf/2012_10336.pdf

dilluns, 5 de novembre de 2012

DOCV 6895 (05.11.2012): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA PER A LA IMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA EXPERIMENTAL PER A LA SUBCRIPCIÓ DE CONTRACTES-PROGRAMA PER A INCREMENTAR L'ÈXIT ESCOLAR I REDUIR L'ABANDÓ ESCOLAR PREMATUR

RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2012, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar la implantació del programa experimental per a la subscripció de contractes-programa, entre els centres educatius i l'Administració educativa, per a incrementar l'èxit escolar i reduir l'abandó escolar prematur.
www.docv.gva.es/datos/2012/11/05/pdf/2012_10117.pdf

DOCV 6893 (31/10/2012): PROGRAMA D'INNOVACIÓ PER A LA LLUITA CONTRA EL FRACÀS ESCOLAR A TRAVÉS DE LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS PER A LA PROMOCIÓ DE LA MÚSICA

RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el programa d'innovació per a la lluita contra el fracàs escolar a través de la realització d'activitats per a la promoció de la música en els col·legis d'Educació Infantil i Primària, els instituts d'Educació Secundària i els conservatoris elementals i professionals de música i dansa públics de la Comunitat Valenciana.
www.docv.gva.es/datos/2012/10/31/pdf/2012_10011.pdf

DOCV 6893 (31/10/2012). ES CONCEDIXEN 274 BEQUES EN MATÈRIA D'ASSISTÈNCIA LINGÜÍSTICA EN ANGLÉS (CURS 2012-2013)

RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2012, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa, per la qual es concedixen 274 beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria d'assistència lingüística en anglés en centres docents dependents de la Generalitat durant l'exercici 2012-2013.
www.docv.gva.es/datos/2012/10/31/pdf/2012_10056.pdf

DOCV 6893 (31/10/2012): ES CONVOCA CONCURS DE TRASLLATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS, PROFESSORS DE SECUNDÀRIA, PROFESSORS TÈCNICS DE FORM. PROFESSIONAL, D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES, DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES I MESTRES DE TALLERS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2012, del subdirector general de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana, per la qual es convoca concurs de trasllats de funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació.
www.docv.gva.es/datos/2012/10/31/pdf/2012_9990.pdf

DOCV 6893 (31/10/2012): ES CONVOCA EL CONCURS DE TRASLLATS DEL COS DE MESTRES

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2012, del subdirector general de Personal Docent, per la qual es convoca el concurs de trasllats de funcionaris docents del cos de mestres, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació
www.docv.gva.es/datos/2012/10/31/pdf/2012_9980.pdf

DOCV 6893 (31/10/2012): CONCURS DE TRASLLATS D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2012, del subdirector general de Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de trasllats de funcionaris docents del cos d'inspectors al servici de l'Administració educativa i d'inspectors d'educació, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació
www.docv.gva.es/datos/2012/10/31/pdf/2012_9977.pdf

DOCV 6893 (31/10/2012): MODEL DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT I DISSENY, RECONEIXEMENT I REGISTRE DE LES ACTIVITATS FORMATIVES

ORDE 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives
www.docv.gva.es/datos/2012/10/31/pdf/2012_10009.pdf

DOCV 6893 (31/10/2012): ORDRE QUE REGULA LA CREACIÓ, ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DELS CEFIRE

ORDE 64/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es desplega el Decret 231/1997, de 2 de setembre, pel qual es regula la creació, estructura i funcionament dels Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius de la Comunitat Valenciana.
www.docv.gva.es/datos/2012/10/31/pdf/2012_10001.pdf

dijous, 25 d’octubre de 2012

DOCV 6889 (25.10.2012): ES NOMENEN ELS MEMBRES DE LA COORDINADORA DE LA PROVA DE CERTIFICACIÓ DE LES ENSENYANCES D'IDIOMES DE RÈGIM ESPECIAL (2012-2013)

RESOLUCIÓ de 16 de octubre de 2012, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa, per la qual es nomenen els membres de la comissió coordinadora per al curs acadèmic 2012-2013, prevista en l'Orde de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació de les ensenyances d'idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana.
www.docv.gva.es/datos/2012/10/25/pdf/2012_9704.pdf

dilluns, 22 d’octubre de 2012

DOCV 6886 (22.10.2012): LLISTAT PROVISIONAL DELS COORDINADORS I TUTORS DE PRÀCTIQUES DEL MÀSTER DE PROFESSOR D'ESO, BAT., FP., I ENSENYANCES D'IDIOMES

RESOLUCIÓ de 10 octubre de 2012, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa, per la qual es fa públic el llistat provisional dels coordinadors i tutors de pràctiques del màster que habilita per a l'exercici de les professions de professor d'educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i ensenyances d'idiomes del curs 2011-2012 sol·licitants dels beneficis establits en l'article 11 de l'Orde de 30 de setembre de 2009.
www.docv.gva.es/datos/2012/10/22/pdf/2012_9650.pdf

divendres, 19 d’octubre de 2012

DOCV 6885 (19.10.2012): ES MODIFICA EL CALENDARI ESCOLAR DEL CURS ACADÈMIC (2012-2013)

RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2012, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es modifica la Resolució de 15 de juny de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2012-2013.
www.docv.gva.es/datos/2012/10/19/pdf/2012_9560.pdf

dijous, 18 d’octubre de 2012

DOCV 6884 (18.10.2012): S'ADJUDIQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT

RESOLUCIÓ d'11 d'octubre de 2012, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat, convocats per l'Orde 22/2012, de 23 de maig, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació
www.docv.gva.es/datos/2012/10/18/pdf/2012_9508.pdf

dilluns, 15 d’octubre de 2012

DOCV 6880 (11.10.2012): S'AUTORITZA EL FUNCIONAMENT DE L'AULA DIDÀCTICA DE CULTURA CLÀSSICA A SAGUNT (SAGUNTINA DOMUS BAEBIA, CURS 2012-2013)

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'autoritza el funcionament d'una aula didàctica de cultura clàssica a Sagunt, Saguntina Domus Baebia, durant el curs 2012-2013.
 www.docv.gva.es/datos/2012/10/11/pdf/2012_9177.pdf

DOCV 6880 (11.10.2012): S'APROVA L'EXPEDIENT DELS PROCESSOS SELECTIUS PER A INGRÉS EN ELS COSSOS DOCENTS DELS ASPIRANTS PENDENTS DE LA FASE DE PRÀCTIQUES

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'aprova l'expedient dels processos selectius per a ingrés en els cossos docents dels aspirants pendents de dur a terme la fase de pràctiques
www.docv.gva.es/datos/2012/10/11/pdf/2012_9228.pdf

dimecres, 10 d’octubre de 2012

DOCV 6878 (08.10.2012): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR TÈCNIC SUPERIOR EN DISSENY I PRODUCCIÓ DE CALÇAT I COMPLEMENTS

ORDE 61/2012, de 25 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Disseny i Producció de Calçat i Complements
www.docv.gva.es/datos/2012/10/08/pdf/2012_9151.pdf

DOCV 6878 (08.10.2012): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR TÈCNIC SUPERIOR EN DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB

ORDE 60/2012, de 25 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Desenrotllament d'Aplicacions Web.
www.docv.gva.es/datos/2012/10/08/pdf/2012_9149.pdf

dijous, 4 d’octubre de 2012

DOCV 6874 (02.10.2012): S'APROVA L'EXPEDIENT D'INGRÉS, ACCESSOS I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS EN ELS COSSOS DE PROFESSORS DE SECUNDÀRIA I DE FORM. PROFESSIONAL

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient dels procediments selectius d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional, convocats per la Resolució de 10 de març de 2011.

DOCV 6872 (28.09.2012): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCÉS SELECTIU D'INGRÉS EN EL COS DE MESTRES I EL PROCEDIMENT PER A L'ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS (RESOLUCIÓ 10/03/2011)

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu d'ingrés en el cos de mestres i el procediment per a l'adquisició de noves especialitats, convocats per Resolució de 10 de març de 2011.
www.docv.gva.es/datos/2012/09/28/pdf/2012_8940.pdf

DOCV 6872 (28.09.2012): POSADA EN MARXA DE CURSOS MONOGRÀFICS, OFERTA COMPLEMENTÀRIA I CURSOS EXPERIMENTALS D'ANGLÉS (C1, C2), QUE S'IMPARTIRAN A LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES (2012-2013)

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2012, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa, per la qual s'autoritza la posada en marxa de cursos monogràfics i l'oferta formativa complementària de les ensenyances d'idiomes de règim especial, així com els cursos experimentals d'anglés de nivell C1 i C2, segons es definixen en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, que s'impartiran a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana per al curs acadèmic 2012-2013.
www.docv.gva.es/datos/2012/09/28/pdf/2012_8925.pdf

dilluns, 24 de setembre de 2012

DOCV 6867 (21.09.2012): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DEL TÍTOL DE TÈCNIS EN ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS

ORDE 59/2012, de 5 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Elaboració de Productes Alimentaris.
www.docv.gva.es/datos/2012/09/24/pdf/2012_8695.pdf

DOCV 6867 (21.09.2012): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE TÈNIC SUPERIOR EN DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA

ORDE 58/2012, de 5 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Desenrotllament d'Aplicacions Multiplataforma
www.docv.gva.es/datos/2012/09/24/pdf/2012_8694.pdf

DOCV 6867 (21.09.2012): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIUT DEL TÍTOL DE TÈCNIC EN ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS

ORDE 57/2012, de 5 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils.
www.docv.gva.es/datos/2012/09/21/pdf/2012_8690.pdf

DOCV 6867 (21.09.2012): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DEL TÍTOL DE TÈCNIC EN FABRICACIÓ DE PRODUCTES CERÀMICS

ORDE 56/2012, de 5 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Fabricació de Productes Ceràmics.
www.docv.gva.es/datos/2012/09/21/pdf/2012_8687.pdf

DOCV 6867 (21.09.2012): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE TÈCNIC SUPERIOR EN PROCESSOS I QUALITAT EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

ORDE 55/2012, de 5 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària.
www.docv.gva.es/datos/2012/09/21/pdf/2012_8689.pdf

dimecres, 19 de setembre de 2012

DOCV 6865 (19.09.2012): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ DELS SERVICIS PSICOPEDGÒGICS ESCOLARS I GABINETS PSICOPEDAGÒGICS, ELABORACIÓ DEL PLA D'ACTIVITATS I MEMÒRIA (CURS 2012-2013)

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2012, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels servicis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics autoritzats, l'elaboració del seu pla d'activitats i de la seua memòria durant el curs 2012-2013.
www.docv.gva.es/datos/2012/09/19/pdf/2012_8562.pdf

DOCV 6865 (19.09.2012): ES RECONEIX LA PARTICIPACIÓ DEL PROFESSORAT EN ELS PROJECTES D'INNOVACIÓ EDUCATIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA ETWINNING

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2012, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es reconeix la participació del professorat en els projectes d'innovació educativa a través del programa eTwinning
www.docv.gva.es/datos/2012/09/19/pdf/2012_8560.pdf

dilluns, 17 de setembre de 2012

DOCV 6863 (17.09.2012): ES MODIFICA EL DECRET PEL QUAL ES VA CREAR L'OBSERVATORI PER A LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR

DECRET 136/2012, de 14 de setembre, del Consell, pel qual modifica el Decret 233/2004, de 22 d'octubre, pel qual es va crear l'Observatori per a la Convivència Escolar en els Centres de la Comunitat Valenciana

dimecres, 12 de setembre de 2012

DOCV 6860 (12.09.2012): ES CONVOCA LA FASE DE CENTRE DOCENT I LA FASE AUTONÒMICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA DEL XIII CONCURS HISPANOAMERICÀ D'ORTOGRAFIA DE L'ANY 2012

RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2012, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa, per la qual es convoca la fase de centre docent i la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana del XIII Concurs Hispanoamericà d'Ortografia de l'any 2012.

DOCV 6860 (12.09.2012):SUBVENCIONS CONCEDIDES PER A ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS REALITZADES DURANT L'ANY 2012 (EI. EP.)

RESOLUCIÓ de 28 d'agost de 2012, de la directora general de Família i la Dona, per la qual es publiquen les subvencions concedides a l'empara de l'Ordre 13/2011, de 21 de desembre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per al finançament d'activitats complementàries i extraescolars realitzades durant l'any 2012 per alumnes dels centres educatius d'Educació Infantil i Educació Primària sostinguts amb fons públics de la Generalitat que tinguen com a fi la conciliació de la vida familiar i laboral.
www.docv.gva.es/datos/2012/09/12/pdf/2012_8369.pdf

divendres, 7 de setembre de 2012

DOCV 6857 (07.09.2012): RESOLUCIÓ DELS PROGRAMES DE COMPENSACIÓ EDUCATIVA I PROGRAMES PROA I PASE (CURS 2012-2013)

RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2012, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa, per la qual es resol la convocatòria ordinària d'autorització de centres i programes de compensació educativa a centres públics i privats concertats finançats amb fons públics que impartixen ensenyances d'Educació Infantil (segon cicle), educació primària i educació secundària obligatòria, així com els programes PROA i PASE, per al curs 2012-2013.
www.docv.gva.es/datos/2012/09/07/pdf/2012_8276.pdf

dijous, 6 de setembre de 2012

DOCV 6856 (06.09.2012): ES PROMOU L'AVALUACIÓ I L'ACREDITACIÓ DE DETERMINADES UNITATS DE COMPETÈNCIA PROFESSIONAL ADQUIRIDES PER MITJÀ DE L'EXPERIÈNCIA LABORAL O DE VIES NO FORMALS DE FORMACIÓ EN EL SECTOR DE LA FUSTA I EL MOBLE

RESOLUCIÓ de 30 d'agost de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana, a proposta de la Confederació Espanyola d'Empresaris de la Fusta (CONFEMADERA), l'avaluació i l'acreditació de determinades unitats de competència professional adquirides per mitjà de l'experiència laboral o de vies no formals de formació en el sector de la fusta i el moble
www.docv.gva.es/datos/2012/09/06/pdf/2012_8224.pdf

DOCV 6856 (06.09.2012): S'ADJUDIQUEN AJUDES ECONÒMIQUES PER AL DESENROTLLAMENT DE LA 1ª FASE DELS PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (CURS 2012-2013)

RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2012, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenrotllament de la primera fase dels Programes de Qualificació Professional Inicial corresponents al curs 2012-2013.
www.docv.gva.es/datos/2012/09/06/pdf/2012_8265.pdf

dimecres, 5 de setembre de 2012

DOCV 6855 (05.09.2012): CORRECCIÓ D'ERRADES DEL PROCEDIMENT D'ACCÉS, ADMISSIÓ I MATRÍCULA EN FORMACIÓ PROFESSIONAL

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 de juny de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es desenrotllen els procediments d'accés, admissió i matrícula per a l'alumnat que curse ensenyances de formació professional del sistema educatiu.
www.docv.gva.es/datos/2012/09/05/pdf/2012_8254.pdf

DOCV 6855 (05.09.2012): ES SUPRIMIXEN 8 CEFIRES

RESOLUCIÓ de 27 d'agost de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual se suprimixen les seus de CEFIRE de les localitats d'Alcoi, Alzira, Benidorm, Elx, Gandia, Godella, Ontinyent i Sagunt.
www.docv.gva.es/datos/2012/09/05/pdf/2012_8240.pdf

dilluns, 3 de setembre de 2012

DOCV 6853 (03.09.2012): ES CONVOQUEN ELS XXXI JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A XIQUETS I JÒVENS EN EDAT ESCOLAR

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2012, del vicepresident del Consell Valencià de l'Esport, per la qual es convoquen els XXXI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana per a xiquets i jóvens en edat escolar i s'aproven les bases per les quals es regiran.

DOCV 6853 (03.09.2012): ES REGULEN LES ENSENYANCES ESPORTIVES DE RÈGIM ESPECIAL A LA COMUNITAT VALENCIANA

DECRET 132/2012, de 31 d'agost, del Consell, pel qual es regulen les ensenyances esportives de règim especial a la Comunitat Valenciana.

dilluns, 20 d’agost de 2012

DOCV 6842 (17.08.2012): ORDENACIÓ ACADÈMICA I ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT ALS CENTRES QUE IMPARTISQUEN ESO I BATXILLERAT (2012-2013)

RESOLUCIÓ de 5 d'agost de 2012, de la Subsecretaria i de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa i de Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2012-2013

DOCV 6842 (17.08.2012): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT EN LES ESCOLES D'EDUC. INFANTIL 2n. CICLE I COL·LEGIS D'EDUC. PRIMÀRIA (2012-2013)

RESOLUCIÓ de 3 d'agost de 2012, de la Subsecretaria i de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa i de Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es dicten i aproven instruccions per a l'organització i el funcionament en les escoles d'Educació Infantil de segon cicle i col·legis d'Educació Primària per al curs 2012-2013.

dijous, 16 d’agost de 2012

DOCV 6841 (16.08.2012): ES CONVOQUEN 329 BEQUES D'ASISTÈNCIA LINGÜÍSTICA EN ANGLÉS (CURS 2012-2013)

ORDE 54/2012, de 9 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen 329 beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria d'assistència lingüística en anglés en centres docents dependents de la Generalitat durant l'exercici 2012-2013

DOCV 6841 (16.08.2012): PREUS MÀXIMS QUE HA DE PAGAR L'ALUMNAT PERLS PRODUCTES LACTIS ACOLLITS A L'AJUDA AL SEU CONSUM EN CENTRES ESCOLARS (CURS 2012-2013)

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2012, de la Direcció General de Producció Agrària i Ramaderia, per la qual s'establixen els preus màxims que ha de pagar l'alumnat pels productes lactis acollits a l'ajuda al seu consum en centres escolars durant el curs escolar 2012-2013.

DOCV 6839 (13.08.2012): ES REGULA EL SERVICI DE MENJADOR

ORDE 53/2012, de 8 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el servici de menjador escolar en els centres docents no universitaris de titularitat de la Generalitat dependents de la conselleria amb competència en matèria d'educació.
www.docv.gva.es/datos/2012/08/13/pdf/2012_7958.pdf

DOCV 6838 (10.08.2012): SUBVENCIONS A EMPRESES PER A INCENTIVAR LA CELEBRACIÓ I EL MANTENIMENT DE CONTRACTES INDEFINITS A TEMPS PARCIAL AMB ALUMNES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL

ORDE 52/2012, de 2 d'agost, de la Conselleria d'Educació Formació i Ocupació, per la qual es convoquen subvencions a empreses de la Comunitat Valenciana per a incentivar la celebració i el manteniment de contractes indefinits a temps parcial amb alumnes de Formació Professional Inicial.

DOCV 6838 (10.08.2012): S'APROVA TRANSFERIR A ALGUNS CENTRES PRIVATS CONCERTATS D'ACCIÓ EDUCATIVA SINGULAR (CAES), DETERMINADES QUANTITATS PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC I INFORMÀTIC (CURS 2012-2013)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2012, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual s'aprova transferir a alguns centres privats concertats d'Acció Educativa Singular (CAES), determinades quantitats per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic i informàtic per a ús de l'alumnat del centre per al curs 2012-2013

DOCV 6838 (10.08.2012): DOTACIÓ ECONÒMICA PER A CENTRES D'EDUC. ESPECIAL DE TITULARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS I PRIVATS CONCERTATS, PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC I INFORMÀTIC (CURS 2012.2013)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2012, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual s'aprova transferir una dotació econòmica als centres d'educació especial públics de titularitat de les corporacions locals i privats concertats d'educació especial per a l'adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic durant el curs 2012-2013 per a sufragar els gastos derivats dels materials escolars utilitzats per a desenrotllar el procés d'aprenentatge del seu alumnat.

dimecres, 15 d’agost de 2012

DOCV 6838 (10.08.2012): ES REGULA LA CONSTITUCIÓ I EL FUNCIONAMENT DE LA BORSA PER A L'EXERCICI TEMPORAL DE LLOCS DE TREBALL DEL COS D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ

ORDE 51/2012, d'1 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula la constitució i el funcionament de la borsa per a l'exercici temporal de llocs de treball del cos d'inspectors d'educació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

DOCV 6836 (08.08.2012): S'AUTORITZEN PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL NO FINANÇATS AMB FONS PÚBLICS (CURS 2012-2013)

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2012, de la Direcció General de Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'autoritzen Programes de Qualificació Professional Inicial no finançats amb fons públics per al curs 2012-2013.

DOCV 6836 (08.08.2012): LLISTA DEFINITIVA PER A LA PROVISIÓ DE PLACES D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ ACCIDENTALS EN RÈGIM DE COMISSIÓ DE SERVICIS

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2012, del subdirector general de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es publica la llista definitiva dels aspirants seleccionats en el concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectors d'Educació accidentals en règim de comissió de servicis, convocat per Resolució de 26 de gener de 2012.

divendres, 3 d’agost de 2012

DOCV 6833 (03.08.2012): ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DELS PROFESSORS ESPECIALS D'INSTIUTS TÈCNICS D'ENSENYANCES MITJANES A EXTINGIR I DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORM. PROF. DE LE'SPECIALTITAT TALLER DE VIDRE I CERÀMICA EN CENTRES D'EDUC. ESPECIAL A EXTINGIR

RESOLUCIÓ de 30 de juliol del 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la que s'aprova l'adjudicació definitiva de destins del procediment per a canvi de destí i reingressos a en resultes, dels professors especials d'instituts tècnics d'ensenyances mitjanes «a extingir», i de professors tècnics de Formació Professional de l'especialitat Taller de Vidre i Ceràmica en centres d'educació especial a extingir
www.docv.gva.es/datos/2012/08/03/pdf/2012_7751.pdf

DOCV 6833 (03.08.2012): ES MODIFICA L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL BATXILLERAT DIÜRN, NOCTURN I A DISTÀNCIA, I L'ORDRE D'AVALUACIÓ.

ORDE 50/2012, de 26 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es modifica l'Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana, i l'Orde de 24 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, sobre avaluació en Batxillerat a la Comunitat Valenciana
www.docv.gva.es/datos/2012/08/03/pdf/2012_7741.pdf

dijous, 2 d’agost de 2012

DOCV 6832 (02.08.2012): ES RESOL LA PROVISIÓ DE LLOCS DE DIRECTORS DE CENTRES INTEGRATS PÚBLICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (DIR. TERRITORIAL DE VALÈNCIA)

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2012, del director territorial d'Educació, Formació i Treball de València, per la qual es resol, pel sistema de lliure designació, la provisió de llocs de directors de centres integrats públics de Formació Professional que depenen d'esta direcció territorial
www.docv.gva.es/datos/2012/08/02/pdf/2012_7383.pdf

DOCV 6831 (01.08.2012): INSTRUCCIONS PER AL CURS 2012-2013 EN MATÈRIA D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL

RESOLUCIÓ de 11 de juliol de 2012, de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa i de Centres Docents, i de la Subsecretaria, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'aproven instruccions per al curs 2012-2013 en matèria d'organització i funcionament dels centres d'educació especial de titularitat de la Generalitat de la Comunitat Valenciana
www.docv.gva.es/datos/2012/08/01/pdf/2012_7353.pdf

dilluns, 30 de juliol de 2012

DOCV 6829 (30.07.2012): ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE DESTINS PER A PROFESSORAT DE RELIGIÓ CATÒLICA D'EDUC. INFANTIL I PRIMÀRIA

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destins del procediment de provisió de llocs per a professorat de Religió Catòlica dels nivells educatius d'Infantil i Primària que presta servicis en els centres docents públics convocat per la Resolució de 2 de maig de 2012 www.docv.gva.es/datos/2012/07/30/pdf/2012_7520.pdf
 

divendres, 27 de juliol de 2012

DOCV 6828 (27.07.2012): RESOLUCIÓ DELS CONVENIS I CONCERTS EDUCATIUS D'EDUC. INFANTIL, ESPECIAL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es resolen els expedients d'incorporació, modificació i pròrroga dels convenis i concerts educatius d'Educació Infantil, educació especial, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i cicles formatius.
 

DOCV 6828 (27.07.2012): RELACIÓ DEFINITIVA DE VACANTS I ADJUDICACIÓ DE PLACES D'INSPECTORS

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'aprova la relació definitiva de vacants i l'adjudicació definitiva de destins del procediment de provisió de places del cos d'inspectors al servici de l'administració educativa i d'inspectors d'Educació dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana convocat per Resolució de 8 de febrer de 2012 de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació
 

DOCV 6827 (26.07.2012): INSTRUCCIONS SOBRE ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DELS CENTRES QUE IMPARTISQUEN CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2012, de la Subsecretaria, de la Direcció General de Centres Docents, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa i de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2012-2013 impartisquen cicles formatius de Formació Professional.

dimecres, 25 de juliol de 2012

DOCV 6826 (25.07.2012): ES REGULEN DETERMINATS ASPECTES DE L'ORDENACIÓ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

ORDE 46/2012, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.
___________________________________________

dilluns, 23 de juliol de 2012

DOCV 6823 (20.07.2012): S'AMPLIA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE LA FASE A, DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I DE MATERIAL DIDÀCTIC I INFORMÀTIC


RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2012, del director general de Centres Docents, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de la fase A, prevista en l'annex I de l'Orde 31/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic de l'alumnat d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i d'unitats d'educació especial, escolaritzat en un centre públic o en un centre privat concertat a la Comunitat Valenciana per al curs 2012-2013
 

DOCV 6823 (20.07.2012): ES REALITZEN MODIFICACIONS EN EL CATÀLEG D'UNITATS, LLOCS DE TREBALL DOCENT, DENOMINACIÓ I ALTRES ASPECTES DE DETERMINATS CETNRES DOCENTS PÚBLICS D'EDUC. INF., PRIM., I EDUC. ESPECIAL.


RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es realitzen modificacions en el
catàleg d'unitats, llocs de treball docent, denominació i altres aspectes, de determinats centres docents públics d'Educació Infantil,
Educació Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat.
 

dimarts, 17 de juliol de 2012

DOCV 6820 (17.07.2012): AYUDES PER A FOMENTAR L'ACCÉS DE LES ALUMNES A LES ENSENYANCES DE DETERMINATS CICLES DE LES FAMÍLIES PROFESSIONALS D'ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA, FABRICACIÓ MECÀNICA I D'ISNTAL·LACIÓ I MANTENIMENT EN CENTRES PÚBLICS I CONCERTATS

ORDE 42/2012, de 3 juliol, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen ajudes per a fomentar l'accés de les alumnes a les ensenyances de Formació Professional inicial del sistema educatiu corresponents a determinats cicles de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Fabricació Mecànica i d'Instal·lació i Manteniment en centres educatius públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana. www.docv.gva.es/datos/2012/07/17/pdf/2012_7054.pdf
 

DOCV 6820 (17.07.2012): ES REGULA EL RÈGIM APLICABLE AL PROFESSORAT QUE PRESTA SERVICIS EN MÉS D'UN CENTRE DOCENT PÚBLIC

ORDE 44/2012, d'11 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el règim aplicable al professorat que presta servicis en més d'un centre docent públic d'ensenyança no universitària de titularitat de la Generalitat
 

DOCV 6820 (17.07.2012): ES MODIFICA L'ARTICLE 6 DE L'ORDE 29/2010, DE 20 D'ABRIL (PROVA D'ACCÉS A ESTUDIS UNIVERSITARIS)

ORDE 43/2012, de 5 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es modifica l'article 6 de l'Orde 29/2010, de 20 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula a la Comunitat Valenciana la prova d'accés a estudis universitaris establida en el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles, modificada per l'Orde 39/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d'Educació www.docv.gva.es/datos/2012/07/17/pdf/2012_7052.pdf
 

dilluns, 16 de juliol de 2012

DOCV 6819 (16.07.2012): MODIFICACIÓ DEL CURRÍCULUM DE BATXILLERAT EN LA COMUNITAT VALENCIANA

DECRET 115/2012, de 13 de juliol, del Consell, de modificació del Decret 102/2008, d'11 de juliol, pel qual s'establix el currículum del Batxillerat en la Comunitat Valenciana. www.docv.gva.es/datos/2012/07/16/pdf/2012_7049.pdf
 

dimarts, 10 de juliol de 2012

DOCV 6815 (10.07.2012): ES PROVEÏX LA VACANT DE DIRECTOR/A DEL CIPFP BATOI D'ALCOI

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2012, del director territorial d'Educació, Formació i Treball d'Alacant, per la qual es proveïx la vacant del lloc de director/a del CIPFP Batoi d'Alcoi, convocada per Resolució de 13 de març de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació. www.docv.gva.es/datos/2012/07/10/pdf/2012_6553.pdf
 

dilluns, 9 de juliol de 2012

DOCV 6814 (09.07.2012): ES PUBLICA LA RELACIÓ D'ESPECIALITATS I MÒDULS DE CICLES FORMATIUS SUSCEPTIBLES DE DESDOBLAMENT PER AL CURS 2012-2013

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2012, del secretari autonòmic d'Educació de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es publica la relació d'especialitats i mòduls de cicles formatius la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament per al curs 2012-2013 www.docv.gva.es/datos/2012/07/09/pdf/2012_6823.pdf
___________________________________________

DOCV 6814 (09.07.2012): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR TÈCNIC SUPERIOR EN DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA

ORDE 40/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Disseny en Fabricació Mecànica.
 

DOCV 6814 (09.07.2012): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

ORDE 39/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Instal·lacions de Telecomunicacions

DOCV 6814 (09.07.2012): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ TÈCNIC EN PRODUCCIÓ AGROPECUÀRIA

ORDE 38/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Producció Agropecuària.
 

DOCV 6814 (09.07.2012): CURRÍCULUM DE GRAU MITJÀ TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINSITRATIVA

ORDE 37/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Gestió Administrativa.
 

divendres, 6 de juliol de 2012

DOCV 6812 (06.07.2012): GESTIÓ PER A L'OBTENCIÓ DE DETERMINATS CARNETS PROFESSIONALS PER AQUELLS CENTRES QUE REALITZEN LES ENSENYANCES DE FORMACIÓ PROFESSIONALS QUE PERMETEN L'ACCÉS ALS ESMENTATS CARNETS (CURS 2011-2012)

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per al desenrotllament, durant el curs escolar 2011-2012, de l'Acord de 2 de juliol de 2004 entre la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç i la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, pel qual s'encomana a esta la gestió de certes activitats relacionades amb l'obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s'atorga autorització administrativa per a impartir els cursos addicionals previstos en tal reglamentació als centres educatius públics dependents de l'última que realitzen les ensenyances de Formació Professional que permeten l'accés als esmentats carnets. www.docv.gva.es/datos/2012/07/06/pdf/2012_6759.pdf
 

DOCV 6812 (06.07.2012): CONVOCATÒRIA D'ADJUDICACIÓ DE LLOCS EN COMISSIÓ DE SERVICIS PER A MESTRES, PER AL CURS 2012-2013, EN CENTRES PÚBLICS INCLOSOS EN EL PROGRAMA EXPERIMENTAL PLURILINGÜE

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'anuncia la convocatòria d'adjudicació de llocs en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2012-2013, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat inclosos en el programa experimental plurilingüe a la Comunitat Valenciana. www.docv.gva.es/datos/2012/07/06/pdf/2012_6633.pdf
 

DOCV 6812 (06.07.2012): CURRÍCULUM CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA

ORDE 36/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa. www.docv.gva.es/datos/2012/07/06/pdf/2012_6644.pdf
 

dijous, 5 de juliol de 2012

DOCV 6811 (05.07.2012): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2012, de les direccions generals de Centres Docents, d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa, i de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es dicten i aproven instruccions per a l'organització i el funcionament de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana durant el curs 2012-2013
 

DOCV 6811 (05.07.2012): CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR TÈCNIC SUPERIOR EN GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES

ORDE 34/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques. www.docv.gva.es/datos/2012/07/05/pdf/2012_6642.pdf

DOCV 6811(05.07.2012): CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR TÈCNIC SUPERIOR EN AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS

ORDE 33/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments. www.docv.gva.es/datos/2012/07/05/pdf/2012_6641.pdf
 

DOCV 6811 (05.07.2012): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ TÈCNIC EN PRODUCCIÓ AGROECOLÒGICA

ORDE 32/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Producció Agroecològica
 

dimecres, 4 de juliol de 2012

DOCV 6810 (04.07.2012): CANVIS EN EL CATÀLEG D'UNITATS, LLOCS DE TREBALL DOCENT, DENOMINACIÓ I ALTRES ASPECTES, DE DETERMINATS CENTRES DOCENTS PÚBLICS D'ED. INFANTIL, ED. PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació per la qual es modifica parcialment la Resolució de 22 de febrer de 2012, referida a canvis en el catàleg d'unitats, llocs de treball docent, denominació i altres aspectes, de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat.
 

dilluns, 2 de juliol de 2012

DOCV 6808 (02.07.2012): AJUDES ECONÒMIQUES PER A SUBVENCIONAR ELS SERVICIS DE TRANSPORT I MENJADOR. CENTRES DE TITULARITAT PRIVADA CONCERTATS I DE CORPORACIONS LOCALS

DECRET 108/2012, de 29 de juny, del Consell, pel qual es regula la recol·locació i redistribució del personal docent amb destinació definitiva en els centres docents públics no universitaris dependents de la conselleria competent en matèria d'educació

DOCV 6808 (02.07.2012): ES REGULA LA RECOL·LOCACIÓ I REDISTRBUCIÓ DEL PERSONAL DOCENT AMB DESTINACIÓ DEFINITIVA

DECRET 108/2012, de 29 de juny, del Consell, pel qual es regula la recol·locació i redistribució del personal docent amb destinació definitiva en els centres docents públics no universitaris dependents de la conselleria competent en matèria d'educació
 

dijous, 28 de juny de 2012

DOCV 6806 (28.06.2012): ES REGULEN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I DE MATERIAL DIDÀCTIC I INFORMÀTIC (PRIMÀRIA, ESO, UNITATS D'EDUC. ESPECIAL)

ORDE 31/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les bases de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic, de l'alumnat d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i d'unitats d'educació especial, escolaritzat en un centre públic o en un centre privat concertat i les bases per a determinar la dotació econòmica dels centres d'educació especial públics de titularitat de les corporacions locals i privats concertats i centres d'acció educativa singular privats concertats per a l'adquisició dels dits materials, en la Comunitat Valenciana per al curs 2012-2013. www.docv.gva.es/datos/2012/06/28/pdf/2012_6373.pdf
 

DOCV 6806 (28.06.2012): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D'INTERVENCIÓ I INTEGRACIÓ PER A LA PREVENCIÓ DE L'ABSENTISME ESCOLAR

ORDE 30/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'intervenció i integració per a la prevenció de l'absentisme escolar en coordinació amb les unitats d'Atenció i Intervenció adscrites al Pla de Prevenció de la Violència i Promoció de la Convivència en els centres educatius.
 

DOCV 6806 (28.06.2012): RESOLUCIÓ SOBRE PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL EN RÈGIM D'INTERINITAT EN LES ENSENYANCES DE FORM. PROFESSIONAL, ARTÍSTIQUES I D'IDIOMES

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent, sobre provisió de llocs de treball en règim d'interinitat en les ensenyances de formació professional inicial, les ensenyances artístiques i ensenyances d'idiomes.

dimecres, 27 de juny de 2012

DOCV 6805 (27.06.2012): ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE PLACES DEL COS D'INSPECTORS

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es fa pública l'adjudicació provisional de destins del procediment de provisió de places de funcionaris docents del cos d'inspectors al servici de l'Administració educativa i d'Inspectors d'Educació dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana convocat per Resolució de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació de 8 de febrer de 2012.
 

dimarts, 26 de juny de 2012

DOCV 6804 (26.06.2012): PLANS D'AUTOPROTECCIÓ O MESURES D'EMERGÈNCIA DELS CENTRES EDUCATIUS

ORDE 27/2012, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, sobre plans d'autoprotecció o mesures d'emergència dels centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana. www.docv.gva.es/datos/2012/06/26/pdf/2012_6296.pdf
 

dilluns, 25 de juny de 2012

DOCV 6803 (25.06.2012): RELACIÓ DE VACANTS PROVISIONALS QUE PODEN ESTAR OCUPADES AMB CARÀCTER DEFINITU PER FUNCIONARIS DOCENTS PER AL CURS 2012-2013, DEL COS D'INSPECTORS

 

DOCV 6803 (25.06.2012): ES CONVOCA EL PROFESSORAT PER A L'ACREDITACIÓ EN LLENGÜES ESTRANGERES PER A IMPARTIR ÀREES ÀMBITS, MATÈRIES O MÒDULS NO LINGÜÍSTICS

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el professorat dels nivells d'ensenyança no universitària per a l'acreditació en llengües estrangeres per a impartir àrees, àmbits, matèries o mòduls no lingüístics. www.docv.gva.es/datos/2012/06/25/pdf/2012_6260.pdf
 

DOCV 6803 (25.06.2012): ES MODIFICA EL DECRET QUE ESTABLIX L'ESTRUCTURA ORGÀNICA BÀSICA DE LA PRESIDÈNCIA I DE LES CONSELLERIES DE LA GENERALITAT

DECRET 102/2012, de 22 de juny, del Consell, pel qual es modifica l'article 11 del Decret 75/2011, de 24 de juny, del Consell, pel qual s'establix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat

___________________________________________

Biblioteca-Centre de Documentació del CEFIRE d'Alcoi

David Picher Terol

BLOGS:

Bitàcola de la Biblio

Legislació Educativa

e-mail: biblioalcoi@edu.gva.es

Catàleg Col·lectiu: Lluerna

DOCV 6803 (25.06.2012): ES MODIFICA EL REGLAMENT ORGÀNIC I FUNCIONAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

DECRET 103/2012, de 22 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 98/2011, de 26 d'agost, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació
 

dijous, 21 de juny de 2012

DOCV 6801 (21.06.2012): PROCEDIMENT D'ACCÉS, ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ PER A L'ALUMNAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es desenrotllen els procediments d'accés, admissió i matrícula per a l'alumnat que curse ensenyances de formació professional del sistema educatiu.

DOCV 6801 (21.06.2012): CALENDARI ESCOLAR DEL CURS ACADÈMIC (2012-2013)

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2012-2013. www.docv.gva.es/datos/2012/06/21/pdf/2012_6146.pdf
 

DOCV 6801 (21.06.2012): S'EXTABLIX EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ EN LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES (CURS 2012-2013)

RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establix el procés de preinscripció i matriculació per al curs acadèmic 2012-2013 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana. www.docv.gva.es/datos/2012/06/21/pdf/2012_6007.pdf
 

DOCV 6801 (21.06.2012): ES RESOLEN ELS RECURSOS D'ALÇADA PLANTEJATS CONTRA LA REDUCCIÓ D'HAVERS PRACTICADA AMB EFECTES D'1 DE MARÇ DE 2012

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2012, de la subsecretària de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es resolen els recursos d'alçada plantejats contra la reducció d'havers practicada amb efectes d'1 de març de 2012, en el component retributiu relacionat amb la formació del professorat i la realització d'altres activitats per a la millora de la qualitat de l'ensenyança.
 

dimarts, 19 de juny de 2012

DOCV 6799 (19.06.2012): ES MODIFIQUEN LES LLISTES D'ADMESOS I EXCLOSOS EN EL PROCEDIMENT D'ACCÉS ALS COSSOS DE CATEDRÀTICS

RESOLUCIÓ de 11 de juny de 2012, del subdirector general de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es modifiquen les llistes d'admesos i exclosos en el procediment d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyança Secundària i catedràtics d'escoles oficials d'idiomes, convocats per Orde de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació