dimarts, 21 de juny de 2016

DOCV 7810 (21.06.2016): ES CONVOCA PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE DESTINACIÓ PROVISIONAL PER AL CURS 2016-2017, PER AL PERSONAL FUNCIONARI QUE TINGA LA CONDICIÓ DE PERSONAL SUPRIMIT O DESPLAÇAT.

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinació provisional per al curs 2016-2017 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres, catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, que tinga la condició de personal suprimit o desplaçat. 
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/21/pdf/2016_4502.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada