dimarts, 21 de juny de 2016

DOCV 7809 (20.06.2016): LLISTES DEFINITIVES (ADMESOS I EXCLOSOS) AL COS DE PROFESSORS (SUBGRUP SUPERIOR D'ENSENYAMENT SECUNDARI)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyament Secundari, convocat per Ordre 10/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/20/pdf/2016_4599.pdfDOCV 7820 (04.07.2016)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyament Secundari, convocat per Ordre 10/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/04/pdf/2016_5130.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada