dimarts, 14 de juny de 2016

DOCV 7805 (14.06.2016): BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES PER A LA PROMOCIÓ DE L’EXCEL•LÈNCIA ACADÈMICA DESTINADES A QUI HAGEN CONCLÒS ESTUDIS SUPERIORS EN CENTRES ADSCRITS A L’ISEACV I ESTUDIS UNIVERSITARIS EN UNIVERSITATS PÚBLIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

ORDRE 23/2016, de 10 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les beques per a la promoció de l'excel·lència acadèmica destinades als qui hagen conclòs estudis d'educació universitària en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i estudis superiors en centres de titularitat pública adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV).
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/14/pdf/2016_4417.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada