dilluns, 14 de març de 2016

DOCV 7740 (14.03.2016): ES DELEGA LA COMPETÈNCIA PER AL NOMENAMENT EN COMISSIÓ DE SERVEIS I ADSCRIPICIÓ PROVISIONAL DE PERSONAL DOCENT EN LLOCS D'ASSESSORAMENT I COORDINACIÓ-ASSESSORAMENT TECNICODOCENT

RESOLUCIÓ d'1 de març de 2016, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es delega la competència per al nomenament en comissió de serveis i adscripció provisional del personal docent en llocs d'assessorament i coordinació-assessorament tecnicodocent en l'àmbit d'aquesta conselleria
http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/14/pdf/2016_1596.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada