dijous, 3 de març de 2016

DOCV 7733 (03.03.3016): ES DETERMINEN A LA COMUNITAT VALENCIANA LES INSTITUCIONS EDUCATIVES QUE PODEN OFERIR ELS ESTUDIS CONDUENTS A L’OBTENCIÓ DE LA CERTIFICACIÓ QUE ACREDITE ESTAR EN POSSESSIÓ DE LA FORMACIÓ EQUIVALENT A LA FORMACIÓ PEDAGÒGICA I DIDÀCTICA EXIGIDA EN L’ART. 100 DE LA LO 2/2006, DE 3 DE MAIG, D’EDUACIÓ


ORDRE 4/2016, d'1 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es determinen, a la Comunitat Valenciana, les institucions educatives que poden oferir els estudis conduents a l'obtenció de la certificació oficial que acredite estar en possessió de la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida en l'art. 100 de la LO 2/2006, de 3 de maig, d'educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster, i per la qual es modifica parcialment l'Ordre de 30.09.2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria i el procediment per a la selecció de centres de pràctiques i s'estableixen orientacions per al desenvolupament del pràcticum dels títols oficials de màster que habiliten per a l'exercici de les professions de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/03/pdf/2016_1494.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada