divendres, 4 de març de 2016

DOCV 7734 (04.03.2016): ES CONVOCA LA FORMACIÓ PEDAGÓGICA I DIDÀCTICA CONDUENT A L'OBTENCIÓ DE LA CERTIFICACIÓ QUE ACREDITE ESTAR EN POSSESSIÓ DE LA FORMACIÓ EQUIVALENT A L'EXIGIDA EN L'ARTICLE 100 DE LA LOE (LLEI 2/2006 DE 3 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la formació pedagògica i didàctica conduent a l'obtenció de la certificació oficial que acredite estar en possessió de la formació equivalent a l'exigida en l'article 100 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster que habilite per a l'exercici de les professions de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/04/pdf/2016_1525.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada