dimecres, 30 de maig de 2012

DOCV 6768 (07.05.2012): RELACIÓ DEFINITIVA DE LES PLACES VACANTS DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE SECUNDÀRIA, FORM. PROFESSIONAL, D'ESCOLES D'IDIOMES, DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES,D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY I MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSEN

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació Formació i Ocupació, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants definitives, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2012-2013, que s'han de proveir en els centres públics pel procediment de provisió de places en els cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional, catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, i catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 15 de novembre de 2011. www.docv.gva.es/datos/2012/05/07/pdf/2012_4330.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada