dimecres, 30 de maig de 2012

DOCV 6768 (07.05.2012): ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LES PLACES DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE SECUNDÀRIA, FORM. PROFESSIONAL, D'ESCOLES D'IDIOMES, DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY I MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destins del procediment de provisió de places dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana convocat per Resolució de 15 de novembre del 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació. www.docv.gva.es/datos/2012/05/07/pdf/2012_4337.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada