dimecres, 23 de maig de 2012

DOCV 6657 (23.11.2011): CORRECCIÓ D'ERRADES - ES CONVOCA CONCURS DE TRASLLATS PER A EDUC. INFANTIL, EDUC. PRIMÀRIA, EDUC. ESPECIAL, ESO (1er CICLE), DPTS. D'ORIENTACIÓ i FORMACIÓ D'ADULTS

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de novembre de 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca procediment de provisió de places en el cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments d'orientació en instituts i de centres de formació de persones adultes dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. www.docv.gva.es/datos/2011/11/23/pdf/2011_11843.pdf
Disposició anterior:
RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca procediment de provisió de places en el cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments d'orientació en instituts i de centres de formació de persones adultes dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. (DOCV 6655, 21/11/2011)Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada