dijous, 31 de maig de 2018

DOGV 8307 (31.05.2018): LÍMIT MÀXIM DE PRESENCIALITAT EXIGIBLE PER A ALUMNAT MATRICULAT EN DETERMINATS MÒDULS PROFESSIONALS DE FP EN LA MODALITAT SEMIPRESENCIAL O A DISTÀNCIA.


RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el límit màxim de presencialitat exigible per a l'alumnat matriculat en determinats mòduls professionals de títols de Formació Professional en modalitat semipresencial o a distància a la Comunitat Valenciana


DOGV 8323 (22.06.2018)
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 22 de mayo de 2018, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se establece el límite máximo de presencialidad exigible para el alumnado matriculado en determinados módulos profesionales de títulos de Formación Profesional en modalidad semipresencial o a distancia en la Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/22/pdf/2018_6045.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada