divendres, 18 de maig de 2018

DOGV 8298 (18.05.2018): ES MODIFIQUEN ELS ANNEXOS I, II, III I IV DE L'ORDRE 89/2014, DE 9 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN ELS DOCUMENTS OFICIALS D'AVALUACIÓ, I ES CONCRETEN ASPECTES DE L'ORDENACIÓ GENERAL DE L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es modifiquen els annexos I, II, III i IV de l'Ordre 89/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen els documents oficials d'avaluació i es concreten aspectes de l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana. 

DOGV 8304 (28.05.2018)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 3 de maig de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es modifiquen els annexos I, II, III i IV de l'Ordre 89/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen els documents oficials d'avaluació i es concreten aspectes de l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/28/pdf/2018_5167.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada