dilluns, 21 de novembre de 2016

DOCV 7920 (18.11.2016): UNIVERSITATS PÚBLIQUES DE LA CV. QUE OFERIRAN LA FORMACIÓ PEDAGÒGICA I DIDÀCTICA CONDUENT A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT OFICIAL (ARTICLE 100 DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2006, DE 3 DE MAIG, D'EDUCACIÓ), PER AQUELLES PERSONES QUE PER RAONS DE LA SEUA TITULACIÓ, NO PUGUEN ACCEDIR ALS ESTUDIS DE MÀSTER QUE HABILITE PER A L'EXERCICI DE LA PROFESSIÓ DE PROFESSOR

RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es determinen les universitats públiques de la Comunitat Valenciana que oferiran la formació pedagògica i didàctica conduent a l'obtenció del certificat oficial que acredite estar en possessió de la formació equivalent a l'exigida en l'article 100 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster que habilite per a l'exercici de les professions de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/18/pdf/2016_9156.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada