dilluns, 21 de novembre de 2016

DOCV 7920 (18.11.2016): INSTRUCCIONS QUE REGULEN LA PREINSCRIPCIÓ EN LA FORMACIÓ PEDAGÒGICA I DIDÀCTICA CONDUENT A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT OFICIAL (ARTICLE 100 DE LA LLEI ORGÀNCIA 2/2006 DE 3 DE MAIG), D'EDUCACIÓ, PER A AQUELLES PERSONES QUE, PER RAONS DERIVADES DE LA SEUA TITULACIÓ, NO PUGUEN ACCEDIR ALS ESTUDIS DE MÀSTER QUE HABILITEN PER A L'EXERCICI DE LA PROFESSIÓ DE PROFESSOR

RESOLUCIÓ de 28 d'octubre de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten les instruccions que regulen la preinscripció en la formació pedagògica i didàctica conduent a l'obtenció del certificat oficial que acredite estar en possessió de la formació equivalent a l'exigida en l'article 100 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster que habilite per a l'exercici de les professions de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes, que oferiran les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/18/pdf/2016_9159.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada