dimecres, 8 de juliol de 2015

DOCV 7566 (08.07.2015): INSTRUCCIONS PER A L'ADMISSIÓ I MATRÍCULA EN CICLES FORMATIUS DE LES PERSONES QUE HAN ACREDITAT LA COMPETÈNCIA PROFESSIONAL A TRAVÉS DE L'EXPERIÈNCIA LABORAL O VIES NO FORMALS DE FORMACIÓ

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l'admissió i matrícula en cicles formatius de Formació Professional establits a l'empara de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, d'aquelles persones que hagen participat en algun dels procediments d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, convocats en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/08/pdf/2015_6314.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada