dimecres, 21 d’octubre de 2015

DOCV 7640 (21.10.2015): S’APROVA L’EXPEDIENT DEL PROCÉS SELECTIU D’ACCÉS AL COS DE MESTRES PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI, D'EOI I DE FP.

RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en els procediments selectius per a ingrés als cossos docents de mestres, professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional, convocats a través de les ordres 45/2015 i 46/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/21/pdf/2015_8495.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada