dimarts, 30 de juliol de 2019

DOGV 8602 (30.07.2019): INSTRUCCIONS PER A L'APLICACIÓ DELS PROCEDIMENTS PER A LA SOL·LICITUD I DESENVOLUPAMENT DE L'ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT HOSPITALITZAT O CONVALESCENT AL SEU DOMICILI PER MALALTIA


RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació dels procediments per a la sol·licitud i desenvolupament de l'atenció educativa a l'alumnat hospitalitzat o convalescent al seu domicili per malaltia, previstos en l'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià.

Cap comentari:

Publica un comentari