dilluns, 11 de febrer de 2019

DOGV 8483 (11.02.2019): ES CONVOCA CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ I NOMENAMENT DE DIRECTORS I DIRECTORES


RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2019, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se convoca concurso de méritos para la selección y nombramiento de directores y directoras de centros docentes públicos de la Generalitat
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/11/pdf/2019_1215.pdf


DOGV 8503 (11.03.2019)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 6 de febrer de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores de centres docents públics de la Generalitat. DOGV 8491 (21.02.2019)
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 6 de febrero de 2019, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se convoca concurso de méritos para la selección y nombramiento de directores y directoras de centros docentes públicos de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/21/pdf/2019_1671.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada