dimarts, 29 de gener de 2019

DOGV 8474 (29.01.2019): ES CONVOCA EL PROGRAMA D'EXPERIÈNCIES FORMATIVES EN GESTIÓ ARTÍSTICA AL PALAU DE LA MÚSICA DE VALÈNCIA, DIRIGIT A L'ALUMNAT DELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS QUE CURSEN ELS SEUS ESTUDIS EN CONSERVATORIS PROFESSIONALS O SUPERIORS DE MÚSICA I DE DANSA DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT VALENCIANA (CURS 2018-2019)

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2019, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial y de la Dirección del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, por la que se convoca el Programa de experiencias formativas en gestión artística en el Palau de la Música de València, dirigido al alumnado de las enseñanzas artísticas que cursen sus estudios en conservatorios profesionales o superiores de música y de danza de titularidad de la Generalitat Valenciana durante el curso 2018-2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/29/pdf/2019_703.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada