dijous, 27 de desembre de 2018

DOGV 8452 (27.12.2018): INSTRUCCIONS RELATIVES A LA SOL·LICITUD D'ACCÉS, RENOVACIÓ, MODIFICACIÓ I/O PRÓRROGA DELS CONCERTS EDUCATIUS EN LA COMUNITAT VALENCIANA DURANT EL MES DE GENER DE 2019

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2018, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se dictan instrucciones relativas a la solicitud de acceso, renovación, modificación y/o prórroga de los conciertos educativos en la Comunitat Valenciana durante el mes de enero de 2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/27/pdf/2018_11748.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada