dimecres, 27 de juny de 2018

DOGV 8326 (27.06.2018): ES CONVOCA PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS AMB CARÀCTER PROVISIONAL, PER AL PERSONAL FUNCIONARI, EN ELS COSSOS DOCENTS DE MESTRES, DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE SECUNDÀRIA, D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES, DE PROFESSORS TÈCNICS DE FP, DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES I D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, I DE MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES, QUE TINGA LA CONDICIÓ DE DE SUPRIMIT O DESPLAÇAT (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinació provisional per al curs 2018/2019 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres; de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari; de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes; de professors tècnics de Formació Professional; de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, i de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, que tinga la condició de personal suprimit o desplaçat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada