diumenge, 8 d’abril de 2018

DOGV 8265 (03.04.2018): NOVES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT I DETERMINACIÓ DE LES DATES PER A LA REALITZACIÓ (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2018, del president de la Comissió gestora dels processos d'accés i preinscripció en les universitats públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es fan públics els acords de l'esmentada comissió sobre l'estructura de les noves proves d'accés a la universitat i la determinació de les dates per a la realització de les proves d'accés a la universitat del curs 2017-2018 per als alumnes i les alumnes que estiguen en possessió dels títols de Batxiller, de Tècnic Superior de Formació Professional, de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny i de Tècnic Esportiu Superior, o equivalents a efectes acadèmics.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/03/pdf/2018_2512.pdf


DOGV 8309 (04.06.2018)
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 5 de marzo de 2018, del presidente de la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción en las Universidades Públicas del Sistema Universitario Valenciano, por la que se hacen públicos los acuerdos de la citada comisión sobre la estructura de las nuevas pruebas de acceso a la universidad y la determinación de las fechas para la realización de las pruebas de acceso a la universidad del curso 2017-2018, para los alumnos y las alumnas que estén en posesión del título de Bachiller, o de técnico superior de Formación Profesional, o de técnico superior de Artes Plásticas y Diseño, o de técnico deportivo superior, o equivalentes a efectos académicos.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/04/pdf/2018_5453.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada