dilluns, 26 de març de 2018

DOGV 8261 (26.03.2018): S'APROVA LA CLASSIFICACIÓ, A EFECTES RETRIBUTIUS, DELS CENTRES PÚBLICS DOCENTS DEPENDENTS DE LA CONSELLERIA (CURS 2016-2017)


RESOLUCIÓ de 14 de març de 2018, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova la classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al curs 2016-2017.


DOGV 8433 (28.11.2018)
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 14 de marzo de 2018, del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba la clasificación, a efectos retributivos, de los centros públicos docentes dependientes de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte para el curso 2016-2017.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada