dijous, 8 de juny de 2017

DOCV 8058 (08.06.2017): ES CONVOCA PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE DESTÍ PROVISIONAL PER AL PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA QUE TINGA LA CONDICIÓ DE PERSONAL SUPRIMIT O DESPLAÇAT (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destí provisional per al curs 2017-2018 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres, catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, que tinga la condició de personal suprimit o desplaçat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada