divendres, 10 de febrer de 2017

DOCV 7977 (10.02.2017): ACORDS SOBRE L'ESTRUCTURA DE LES NOVES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT I DETERMINACIÓ DE LES DATES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT DEL CURS 2016-2017.

RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2017, del president de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es fan públics els acords de l'esmentada comissió sobre l'estructura de les noves proves d'accés a la universitat i la determinació de les dates per a la realització de les proves d'accés a la universitat del curs 2016-2017 per als alumnes que estiguen en possessió dels títols de Batxiller, de Tècnic Superior de Formació Professional, de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, i de Tècnic Esportiu Superior, o equivalents a efectes acadèmics.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/10/pdf/2017_1045.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada