dijous, 22 de desembre de 2016

DOCV 7941 (21.12.2016): INSTRUCCIONS I CALENDARI PER A LA REALITZACIÓ DEL PROCÉS DE SOL3LICITUD I D’AUTORITZACIÓ D’UN PLA ESPECÍFIC D’ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR EN CENTRES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (2n. CICLE D’EI., EP., EE). CURS 2017-18.

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment i s'estableix el calendari previst en l'Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per a la realització del procés de sol·licitud i d'autorització d'un pla específic d'organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-18

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada