dijous, 26 de maig de 2016

DOCV 7790 (25.05.2016): CONCURS DE COMISSIONS DE SERVEIS EN UNITATS ESPECÍFIQUES DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE (AULES CIL), EN UNITATS PEDAGÒGIQUES HOSPITALARIES, EN CENTRES AMB PROGRAMA EXPERIMENTALS PLURILINGÜE, EN CENTRES PENITENCIARIS, EN SPES, EN CEIP, EN EL CEED, I ALTRES LLOCS CATALOGATS D'ESPECIAL DIFICULTAT

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de funcionaris docents, per a cobrir llocs en centres públics de la Comunitat Valenciana, per mitjà de comissió de serveis, en les unitats específiques de Comunicació i Llenguatge (aules CIL), en les unitats pedagògiques hospitalàries, en els centres amb programa experimental plurilingüe, en els centres dels establiments penitenciaris, en els serveis psicopedagògics escolars de sector, en les seccions d'Educació Secundària dels centres de Reeducació, en els centres integrats de Formació Professional, en el Centre Específic d'Educació a Distància (CEED), en el centre de les residències del Complex Educatiu de Cheste i del Centre Integrat de Formació Professional «Costa de Azahar» de Castelló, i en determinats llocs de centres catalogats d'especial dificultat.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/25/pdf/2016_3712.pdfDOCV 7813 (24.06.2016)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de funcionaris docents, per a cobrir llocs en centres públics de la Comunitat Valenciana, per mitjà de comissió de serveis, en les unitats especifiques de Comunicació i Llenguatge (aules CIL), en les unitats pedagògiques hospitalàries, en els centres amb programa experimental plurilingüe, en els centres dels establiments penitenciaris, en els serveis psicopedagògics escolars de sector, en les seccions d'Educació Secundària en els centres de Reeducació, en els centres integrats de Formació Professional, en el Centre Específic d'Educació a Distància (CEED), en el centre de les residències del Complex Educatiu de Cheste i del Centre Integrat de Formació Professional Costa de Azahar de Castelló, i en determinats llocs de centres catalogats d'especial dificultat.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/24/pdf/2016_4799.pdfCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada