dimarts, 19 de gener de 2016

DOCV 7700 (19.01.2016): DATES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT. CURS 2015 - 2016

RESOLUCIÓ de 4 de gener de 2016, del president de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es fan públics els acords de l'esmentada comissió sobre la determinació de les dates per a la realització de les proves d'accés a la universitat del curs 2015/2016, per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxiller, o de Tècnic Superior de Formació Professional, o de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, o de Tècnic Esportiu Superior, o equivalents a efectes acadèmics.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/01/19/pdf/2016_29.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada