divendres, 5 de juny de 2015

DOCV 7541 (05.06.2015): ES CONVOCA PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE DESTINACIÓ PROVISIONAL PER A FUNCIONARIS SUPRIMITS O DESPLAÇATS (COS DE MESTRES, PROFESSORS, CATEDRÀTICS I MESTRES DE TALLER). CURS 2015-2016

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinació provisional per al curs 2015-2016 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres, catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, que tinga la condició de suprimit o desplaçat.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/05/pdf/2015_5239.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada