dimarts, 5 de maig de 2015

DOCV 7517 (04.05.2015): DATES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT DEL CURS 2014-2015

RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2015, del president de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es fan públics els acords de l'esmentada comissió sobre la determinació de les dates per a la realització de les proves d'accés a la universitat del curs 2014-2015, per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxiller, o de Tècnic Superior de Formació Professional, o de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, o de Tècnic Esportiu Superior, o equivalents a efectes acadèmics.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/04/pdf/2015_3910.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada