dimarts, 10 de març de 2015

DOCV 7482 (10.03.2015): CURRÍCULUM DE TÈCNIC SUPERIOR ENSO PER A AUDIOVISUALS I ESPECTACLES

ORDE 17/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en So per a Audiovisuals i Espectacles.

Cap comentari:

Publica un comentari