dijous, 5 de febrer de 2015

DOCV 7454 (30.01.2015): PROCEDIMENT PER A SOL·LICITAR EL RÈGIM DE CONCERT EDUCATIU, LA SEUA RENOVACIÓ, PRORROGA O MODIFICACIÓ, I S'APROVEN ELS DOCUMENTS ADMINISTRATIUS PER A FORMALITZAR-LOS.

ORDE 3/2015, de 28 de gener, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual es modifica el procediment establit i l'annex I de l'Orde 7/2013 per la qual s'establix el procediment a seguir pels centres docents de la Comunitat Valenciana per a sol·licitar l'accés al règim de convenis o concerts educatius, la seua renovació, pròrroga o modificació i s'aproven els models de documents administratius en què s'han de formalitzar els esmentats convenis o concerts.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/30/pdf/2015_752.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada