dimarts, 29 de juliol de 2014

DOCV 7326 (28.07.2014): INSTRUCCIONS SOBRE ORDENACIÓ ACADÈMICA I ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DELS CICLES FORMATIUS DE FORM. PROF. BÀSICA I ELS SEGONS CUROS DELS PQPI (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2014-2015 impartisquen cicles formatius de Formació Professional Bàsica i els segons cursos dels programes de qualificació professional inicial.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/28/pdf/2014_7129.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada