dijous, 19 de juny de 2014

DOCV 7299 (19.06.2014): PROCEDIMENT DE DESTINACIÓ PROVISIONAL PER A SUPRIMITS O DESPLAÇATS (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinació provisional per al curs 2014-2015 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres, catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, que tinga la condició de suprimit o desplaçat. 
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/19/pdf/2014_5317.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada