dimarts, 8 d’abril de 2014

DOCV 7248 (04.03.2014): ES CONVOQUEN COMISSIONS DE SERVICI DEL COS DE MESTRES (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2014, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2014-2015 en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/04/pdf/2014_2955.pdf

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 28 de març de 2014, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2014-2015, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes dependents de la GeneralitatDOCV 7253 (11.04.2014)
http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/11/pdf/2014_3196.pdf


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada